A-kategooria load (või A1, A2)

Mootorratta load

Mootorrattaks nimetatakse sõidukeid mootorimahuga üle 50 cm3 või see on võimeline sõitma kiiremini kui 45 km/h. Mootorrattal võib olla kaks või kolm ratast (näiteks külghaagisega mootorratas). Teine näide on nn trike ehk mootorratas, mille esi- või tagateljel on kaks sümmeetriliselt asetsevat ratast.

Kuna mootorratas on päris kiire sõiduk ja hooletu juht võib end ohtu seada, jaotatakse mootorrattad alamkategooriatesse, millel on omad tehnilised piirangud ja juhi vanuse alammäärad.

Sisukord

A-kategooria

 • Mootori maht ja võimsus
  piiranguid pole
 • Eeldus juhiloa saamiseks
  omad mistahes kategooria auto juhiluba, sh esmane juhiluba
  2 aastat
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 23,5 aastat
 • Riiklikke eksameid võib sooritada vanuses
  24 aastat
 • Koolituse maht
  10 teooria- ja 10 sõidutundi
mootorratas
mootorratas
trike

A-kategooria on ükskõik milline mootorratas ehk puuduvad piirangud mootori mahu ja võimsuse osas. Täis A-kategooriat saad õppida vaid siis, kui Sul on olemas mistahes kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat, sh esmane juhiluba.

Autokoolis tuleb Sul läbida vähemalt 10 teooria- ja vähemalt 10 sõidutundi. Õppekavaga saad tutvuda siin.

A-kategooria ratast võib juhtida alates 24. eluaastast, kuid siin on ette nähtud üks erand. Kui Sul on vähemalt kaks aastat olnud A2-alamkategooria juhiluba, siis saad sooritada Transpordiametis A-kategooria sõidueksami ja saada täis A-kategooria juhiloa alates 20. eluaastast (autokoolis selleks eraldi õppima ei pea).

Täis A-kategooria juhiloaga võib juhtida ka trike’i ning A1- ja A2-alamkategooria mootorrattaid.

A1-kategooria load

A1-alamkategooria on mootorratas mootori mahuga kuni 125 cm3 ja võimsusega kuni 11 kW. Kui A1-alamkategooria mootorratas on kolmerattaline, siis on lubatud mootorivõimsus kuni 15 kW. A1-alamkategooria ratast võib juhtida alates 16. eluaastast.

 • Mootori maht
  kuni 125 cm3
 • Mootori võimsus
  kui mootorratas on kolmerattaline, siis kuni 15 kW
  kuni 11 kW
 • Vanuse alammäär
  16 aastat
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 15,5 aastat
 • Koolituse maht esmaõppes
  24 teooria- ja 12 sõidutundi
 • Koolituse maht täiendõppes
  10 teooria- ja 10 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 16 a
  15 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 16 a
  15 a ja 9 kuud
A1 category

Kui Sul on juba olemas B-kategooria juhiluba, siis läbid koolituse lühendatud õppekava alusel ehk täiendõppes. Sel juhul pead autokoolis läbima vähemalt 10 teooria- ja 10 sõidutundi. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Kui Sul pole B-kategooria juhiluba, siis pead läbima koolituse täismahus ehk esmaõppes ning autokoolis tuleb Sul läbida vähemalt 24 teooria- ja 12 sõidutundi. Õppekavaga saad tutvuda siin. Lisaks autokooli põhikursusele pead läbima ka esmaabikoolituse.

A2-kategooria load

A2-alakategooria mootorrattal on mootor võimsusega kuni 35 kW või erivõimsus kuni 0.2 kw/kg kohta (piiranguid mootorimahule pole). Seda võib juhtida alates 18. eluaastast.
 • Mootori maht
  piiranguid pole
 • Mootori võimsus
  või erivõimsus kuni 0,2kw/kg kohta
  kuni 35 kW
 • Vanuse alammäär
  18 aastat
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 17,5 aastat
 • Koolituse maht esmaõppes
  24 teooria- ja 12 sõidutundi
 • Koolituse maht täiendõppes
  10 teooria- ja 10 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 18 a
  17 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 18 a
  17 a ja 9 kuud
A2 category

Kui Sul on juba olemas B-kategooria juhiluba, siis läbid koolituse lühendatud õppekava alusel ehk täiendõppes. Sel juhul pead autokoolis läbima vähemalt 10 teooria- ja 10 sõidutundi. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Kui Sul pole B-kategooria juhiluba, siis pead läbima koolituse täismahus ehk esmaõppes ning autokoolis tuleb Sul läbida vähemalt 24 teooria- ja 12 sõidutundi. Õppekavaga saad tutvuda siin. Lisaks autokooli põhikursusele pead läbima ka esmaabikoolituse.

A1-, A2- ja A-kategooria võrdlustabel

# A A1 A2
Mootori maht piiranguid pole kuni 125 cm3 piiranguid pole
Mootori võimsus piiranguid pole kuni 11 kW* kuni 35 kW*****
Juhi vanuse alammäär 24 aastat 16 aastat 18 aastat
Eeldus juhiloa saamiseks 2 aastat** pole vajalik pole vajalik
Vanus õpingute alustamiseks al 23,5a al 15,5a al 17,5a
Koolituse maht esmaõppes esmaõpet pole 24 teooria- ja 12 sõidutundi 24 teooria- ja 12 sõidutundi
Koolituse maht täiendõppes 10 teooria- ja 10 sõidutundi 10 teooria- ja 10 sõidutundi 10 teooria- ja 10 sõidutundi
Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses 24 a 15 a ja 6 kuud*** 17 a ja 6 kuud****
Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses 24 a 15 a ja 9 kuud*** 17 a ja 9 kuud****
*Kui mootorratas on kolmerattaline, siis kuni 15 kW
**Omad mistahes kategooria auto juhiluba, sh esmane juhiluba
***Esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 16 a
****Esmaõppe puhul; täiendusõppe puhul 18 a
*****Või erivõimsus kuni 0,2kw/kg kohta

Esmaabikoolitus

A1- ja A2-kategooria algastme kursuse raames tuleb läbida esmaabikoolitus

Esmaabikoolitus

Iga juht peab oskama esmaabi anda. Seetõttu läbivad kõik õpilased autokoolis esmaabikoolituse kogumahuga 16 akadeemilist tundi. Koolitus hõlmab lisaks teooriale ka praktikat – esmaabi andmist saate harjutada spetsiaalsetel mannekeenidel.

Esmaabikoolitus hõlmab ka elustamistehnikate omandamist ja abistamist teadvuse kaotanud inimestele. Koolituse käigus õpid tegutsemist õnnetusolukorras ning seda kuidas kutsuda abi, kuidas peatada verejooksu, kuidas anda abi šokis kannatanule ja palju muud. Tutvustatakse ka olulisi esmaabi vahendeid.

Riiklikud eksamid mootorratturile

A1-, A2- ja A-kategooria riikliku eksami reeglid on samad

Teooriaeksam koosneb 40 küsimusest, millest 10 on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 30 minutit.

Sõidueksam toimub kahes järgus – harjutused õppeplatsil ja sõit teeliikluses. Platsil tuleb Sul teha järgmisi harjutusi:

 • Aeglussõit
 • Slaalomi sõitmine
 • Kaheksa sõitmine
 • Hädapidurdamine
 • Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine
 • Takistusest ümberpõikamine
 • Parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine

Iga harjutuse jaoks antakse kuni kaks katset. Loe täpsemalt siit .

Sõit teeliikluses kestab 35–45 minutit. Riiklikku sõidueksamit on võimalik teha ka enda kasutuses oleva mootorrattaga, seal tuleb aga arvestada nüanssidega. Täpsemalt loe riiklike eksamite ja nende hindamise kohta siit.

Kui eksamid on edukalt sooritatud, antakse Sulle vastava kategooria või alamkategooria juhiluba, mis kehtib kümme aastat.

ATV juhtimisõigus

ATV

A2- ja A-kategooria juhiluba annab Sulle õiguse juhtida ka ATV-d*, mille registreerimistunnistusel on L7e kategooria. A1-alamkategooria juhiloaga võib juhtida eelnimetatud ATV-d, kui selle mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus 11 kW. Kui ATV mootorivõimsus on üle 15 kW, siis juhtida võib alates 21. eluaastast

*ATV ehk maastikusõiduki kasutamine avalikel teedel on lubatud vaid siis, kui need on registreeritud liiklusregistris L7e kategooria sõidukina (see kajastatakse registreerimistunnistusel). Sellise ATV juhtimiseks piisab B-kategooria juhiloast. Juht ja sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit.

Juhendamine: A1, A-2, A-kategooriad

Mitte ainult sõiduautojuhid, vaid ka mootorratturid võivad autokooli õpingute ajal sõita juhendajaga, et saada rohkem sõidupraktikat. Mootorratturi juhendamisel on aga mõned omapärad:

 • juhendaja istub kas mootorratta tagaistmel või sõidab taga auto või mootorrattaga;
 • juhendaja ja mootorrattur peavad suhtlema raadio- või mobiilside teel;
 • mootorrattur peab kandma helkurvesti, mille seljaosal on õppesõidu tunnusmärk;

kui juhendaja sõidab taga autoga, peab see olema tähistatud õppesõidu tunnusmärkidega; kui ta sõidab mootorrattaga, siis peab kandma helkurvesti, mille seljaosal on õppesõidu tunnusmärk.

See tähendab, et juhendamisele laienevad samad reeglid, mis õppesõidule. Seda on hea teada, kuna liiklusseadus ei anna täpset vastust sellele, kuidas mootorrattureid juhendada, ja eelnev selgitus põhineb Transpordiameti poolt jagatud juhistel.

Juhendamisest ja juhendaja tunnistusest saab täpsemalt lugeda siit.

Muu kasulik info

Mootorrattajuhi teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad ka teooriaeksamiks valmistuda – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond näitab Sulle ka eksami sooritamise tõenäosust (huvi korral loe tehisintellekti algoritmidest siit).

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Autokoolist saad vajaliku sõiduvarustuse (kiiver, sõidujope jm). Samas oleks enne esimest sõidutundi mõistlik soetada endale isiklik sõiduvarustus, mis sobib just Sinu kehaehitusele. Ostuga ei tasu aga kiirustada – enne tasub läbida teooriaõppe loeng, kus Sulle seletatakse varustuse valiku põhimõtteid ja nüansse.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend – kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.

Järgmine jaotis

B – Sõiduauto >>