T-kategooria load

Traktori load

Sisukord

Üldandmed: T-kategooria

 • Vanuse alammäär
  18 aastat, kui traktori täismass on üle 18 t
  15 aastat
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 17,5 aastat, kui traktori täismass on üle 18 t
  al 14,5 aastat
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
traktor
Tractor with trailer

T-kategooria sõiduk on traktor, liikurmasin ja masinrong. Enne õppe alustamist kontrolli oma tervisetõendi kehtivust ja vajaduse korral tee uus tervisetõend. T-kategooria puhul on tervisekontroll iga 5 aasta tagant. Täpsemalt loe tervisetõendist siit.

T-kategooria juhi vanuse alammäär on 16 aastat, piiratud juhtimisõigusega juhi vanus on aga minimaalselt 15 aastat.

T-kategooria juhi koolitus

T-kategooria mootorsõidukijuhi õppekava õppeained ja sõiduteemad leiad siin. Teooriaõpe on 50 teooriatundi ning 10 sõidutundi. Erinevalt teistest kategooriatest ei saa T-kategooria teooriaõpet täies mahus läbi viia e-õppena.

Kui sul on B-kategooria auto juhtimisõigus, siis on koolitajal õigus olenevalt Sinu eelnevast ettevalmistusest vähendada nii teooriaõppe kui ka sõiduõppe mahtu kuni 50% võrra. Sellisel juhul oleks teooriaõppe osakaal 25 teooriatundi ning sõiduõppe maht 5 sõidutundi.

T-kategooria õppesõit on lubatud järgnevalt:

 • T-kategooria mootorsõiduk täismassiga kuni 18 000 kg (üksi või koos haagisega) – 14,5 eluaastat
 • T-kategooria mootorsõiduk täismassiga üle 18 000 kg (üksi või koos haagisega) – 17,5 eluaastat

Piiratud juhtimisõiguse võib T-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass (üksi või koos haagisega) ei ületa 8000 kg. Sel juhul kehtib piiratud õigusega juhiluba kuni isiku 16-aastaseks saamiseni. Piiratud juhtimisõigusega juhiluba vahetatakse T-kategooria mootorsõiduki juhiloa vastu eksamiteta 12 kuu jooksul piiratud juhiloa kehtivuse lõppemisest alates.

T-kategooria mootorsõiduki juhtimisel täismassiga kuni 18 000 kg (üksi või haagisega) on juhiloa vanuse alampiir 16 eluaastat. Vanuse alampiir T-kategooria mootorsõiduki puhul täismassiga üle 18 000 kg (üksi või koos haagisega) on 18 eluaastat.

Riiklikud eksamid T-kategooria juhile

Õppekava läbimisel saad minna Transpordiametisse, et sooritada nõutud teooria- ja sõidueksam. Oluline on teada, et masina juhtimisõiguse teooriaeksami ja sõidueksami võib isik sooritada pärast seadusega kehtestatud juhi vanuse alammäära täitumist.

T-kategooria mootorsõiduki juhi teooriaeksam koosneb 40 küsimusest (10 küsimust käsitlevad liiklusohutust), millele on vastamiseks aega kuni 35 minutit. Eksami sooritamiseks on lubatud teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutust käsitlevates teemades ei tohi teha rohkem kui ühe vea.

T-kategooria sõidueksam algab masina ja kasutatava haagise ohutuse kontrolliga, mille peab läbi viima iseseisvalt. Sõidueksami toimub kahes järgus: esimese järgu harjutuste sooritamise kestus on kuni 10 minutit ning sõidueksami teise järgu (viiakse läbi masinrongiga) kestus on vähemalt 35 minutit. Masinrongi koostamiseks ja lahutamiseks antakse täiendavalt aega kuni 10 minutit. Kui nõutud eksamid on edukalt sooritatud, saad T-kategooria juhtimisõiguse.

T-kategooria juhiluba väljastatakse kehtivusega kümme aastat.

Milliste kategooriatega tohib juhtida traktorit?

T-kategooria sõidukit ja masinrongi täismassiga kuni 8 t võib juhtida isik, kellel on B-kategooria juhiluba.

T-kategooria sõidukit ja masinrongi täismassiga kuni 18 t võib juhtida:

 • isik, kellel on BE-, C- või D-kategooria mootorsõiduki (või C1- või D1-alamkategooria) mootorsõiduki juhtimisõigus;
 • isik, kellele on antud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus enne 01.07.2011 (ehk enne kehtiva liiklusseaduse jõustumist).

Seega kui omad B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust näiteks aastast 2008, võid juhtida eeltoodud T-kategooria sõidukit ja masinrongi täismassiga kuni 18 000 kg.

T-kategooria sõidukit ja masinrongi ilma täismassi piiranguta võib juhtida:

 • isik, kellel on CE- või DE-kategooria autorongi või C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõigus.

Kui Sul on C- või D-kategooria mootorsõiduki (või C1- või D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus) ja soovid juhtida T-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi täismassiga üle 18 000 kg, pead sooritama üksnes Transpordiameti sõidueksami.