CE-kategooria load (või C1E)

Veoauto haagisega

CE-kategooria on autorong, mis koosneb C-kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi.

Sisukord

Üldandmed: CE-kategooria

 • Haagise täismass
  üle 750 kg
 • Eeldus sõiduõppe alustamiseks
  saab samaaegselt alustada õppimist C- ja CE-kategooriale
  C-kategooria juhtimisõigus
 • Eeldus juhiloa saamiseks
  C-kategooria juhtimisõigus
 • Koolituse maht
  10 teooria- ja 10 sõidutundi
CE category
CE category

CE-kategooria juhi koolitus

CE-kategooria juhiluba on C-kategooria juhtimisõiguse saamise loomulik jätk. Tihtipeale minnakse C- ja CE-kategooria juhiks õppima üheaegselt. Seadus seda ei keela, kuid peab arvestama, et CE-kategooria sõiduõpet võib alustada, kui Sul on C-kategooria juhtimisõigus.

Minimaalselt 10 teooriatunni käigus saad süvendatud teadmisi liiklusreeglitest, liikluspsühholoogiast ning käitumisest liikluses, et omada piisavat ülevaadet uuele kategooriale esitatud nõuetest. Minimaalselt 10 sõidutunni käigus omandad oskused autorongi juhtimise kohta õppeplatsil (k.a autorongi koostamine) ning autorongi juhtimise kohta erineva liiklustihedusega teedel. Täpsemalt saad CE-kategooria õppekavaga tutvuda siin.

C1E-kategooria load

 • Haagise täismass
  üle 750 kg
 • Autorongi täismass
  kuni 12 t
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  C1-alamkat juhiluba
 • Koolituse maht
  10 teooria- ja 10 sõidutundi
C1E category

C1E-kategooria on autorong, mis koosneb C1-alamkategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi. Seejuures ei tohi veduki ja haagise täismass ületada 12 000 kg.

C1E-alamkategooria autorongi veduk võib olla ka B-kategooria. Sel juhul ei tohi autorongi täismass samuti ületada 12 000 kg.

C1E-alamkategooria puhul on õppekava on sama, mis CE-kategoorial ja see on ka põhjus, miks C1E-koolitused on Eestis väga vähe levinud – koolitus ja hind on praktiliselt samad, seega eelistatakse õppida täieõiguslikuks CE-kategooria juhiks.

Riiklikud eksamid C1E- ja CE-kategooria juhtidele

CE- ja C1E-kategooria juhi riiklikud eksamite reeglid on samad.

Teooriaeksam koosneb 30 küsimusest, millest 5 küsimust on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 4 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 30 minutit.

Sõidueksam toimub kahes järgus – harjutused õppeplatsil ja sõit teeliikluses. Platsil tuleb Sul teha järgmisi harjutusi:

 • tagurdamine boksi pöördega
 • ohutu parkimine veose pealelaadimiseks
 • autorongi koostamine ja lahutamine

Kokku antakse Sulle kahe esimese harjutuse sooritamiseks kuni 10 minutit. Autorongi koostamisele antakse veel 10 minutit. Harjutuste skeemid, kirjeldused ja hindamisnõuded leiad siit.

Sõit teeliikluses kestab vähemalt 45 minutit. Täpsemalt loe riiklikest eksamitest ja nende hindamisest siit.

Pärast eksamite edukat sooritamist saad CE-kategooria juhiloa kehtivusega 5 aastat.

NB! CE- ja C1E-kategooria juhiluba annab Sulle automaatselt õiguse juhtida BE-kategooria autorongi ning T-kategooria sõidukit ja masinrongi.

Muu kasulik info CE-kategooria õpilastele

CE-kategooria teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad ka teooriaeksamiks valmistuda – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond näitab Sulle ka eksami sooritamise tõenäosust (huvi korral loe tehisintellekti algoritmidest siit).

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend – kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.