B-kategooria load

Sõiduauto load

B-kategooria alla kuuluvad sõiduautod, väiksemad kaubikud ja mikrobussid.

Sisukord

Üldandmed: B-kategooria

 • Istekohtade arv
  kuni 9
 • Haagise vedamine
  lubatud
 • Täismass
  kuni 3,5 t
 • Vanuse alammäär
  16 aastat
B category
B category
B category
Camper

B-kategooria juhi koolitus koosneb kahest osast. Kõigepealt pead Sa läbima autokooli põhikursuse (algastme koolitus) ja kahe aasta jooksul pärast juhiloa saamist lühikese lisakursuse (lõppastme koolitus). Loe alg- ja lõppastmest täpsemalt siin.

B-kategooria algastme koolitus
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 15,5 aastat
 • Koolituse maht
  28 teooria- ja 30 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  15 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  15 a ja 9 kuud

B-kategooria algastme koolitus (ehk põhikursus) koosneb vähemalt 28 teooria- ja 30 sõidutunnist. Kursuse pikkus on vähemalt neli nädalat ehk pead arvestama, et kiiremini Sa autokooli lõpetada ei saa. Tegelik teekond juhiloani, arvestades autokooli õpinguid ja eksamite ooteaega, kestab siiski vähemalt mitu kuud.

Sa õpid liiklusreegleid, ohutu liiklemise põhialuseid, liikluspsühholoogiat, auto tehnilist poolt, liikluskindlustusega seonduvat ja muud. Teooria- ja sõidutunnid toimuvad paralleelselt. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Koolitus sisaldab kahte erikursust – pimeda ajal sõiduki juhtimine ja riskivältimise koolitus (e algastme „libedasõit“). Need kuuluvad kohustuslike õppetundide sisse.

Lisaks eeltoodule pead läbima ka esmaabikoolituse, mis kestab 16 akadeemilist tundi. Koolitus hõlmab lisaks teooriale ka praktikat – esmaabi andmist saad harjutada spetsiaalsetel mannekeenidel.

Kas manuaal- või automaatkäigukast?

B-kategooria juhilubadel on erinevus

B-kategooria autodel kasutatakse kas manuaal- või automaatkäigukasti. Manuaalkastiga autol on kolm pedaali (sidur, pidur ja gaas) ja juht vahetab käike ise. Automaatkäigukastiga autos on aga kaks pedaali (pidur ja gaas). Käigukast vahetab käike ise, juht peab valima vaid sõidurežiimi (nt sõit edaspidi- või tagurpidi). See lihtsustab sõiduki juhtimist ja automaatkastiga autoga on ka lihtsam sõitma õppida.

Manuaal
Manuaalkastiga auto:
 • kolm pedaali (sidur, pidur ja gaas)
 • juht vahetab käike ise
 • auto juhtimine on keerukam
Automaat
Automaatkastiga auto:
 • kaks pedaali (pidur ja gaas)
 • käiguvahetus toimub automaatselt
 • auto juhtimine on lihtsam

Sõidutundide arv käigukastitüübist ei sõltu ehk igal juhul on see vähemalt 30 tundi. Autokoolides on reeglina nii manuaal- kui ka automaatkastiga õppeautosid – võid proovida mõlemat varianti ja siis otsustada, millise autoga soovid sõita.

Kui Sa sooritad riikliku sõidueksami automaatkäigukastiga autoga, siis võid Sa tulevikus juhtida ainult automaatkastiga sõidukeid. Kui aga sooritad selle eksami manuaalkäigukastiga autoga, siis Su juhiluba annab õiguse juhtida nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga autosid.

Juhiloa üksnes automaatkäigukastiga auto juhtimiseks tunneb ära sellele kantud koodi 78 järgi.

Millist käigukasti valida? Seda saad otsustada ainult Sina. Ühelt poolt vaadates on automaatkastiga lihtsam õppida ja osad automudelid on tänapäeval saadaval ainult automaatkastiga (nt hübriid- või premium-klassi autod). Teiselt poolt vaadates on manuaalkastiga autod reeglina odavamad ja seega kättesaadavamad. See puudutab ka autorenti (mis on eriti alati aktuaalne soojal maal puhates) ja car-sharing’ut (nt Bolt Drive või CityBee ).

Oma valikut saad õpingute ajal muuta ja õppeautot vahetada (muidugi eeldusel, et Su autokoolil on kasutusel sobiv auto). Oluline on see, millise autoga Sa lõpuks Transpordiameti sõidueksami sooritad. Sellest oleneb, kas juhiloale tuleb käigukastipiirang või mitte.

Kui Sul on juhiluba koodiga 78 ehk võid juhtida ainult automaatkäigukastiga sõidukeid, saad vahetada selle tavalise juhiloa vastu, kui läbid autokooli lisakoolituse mahuga vähemalt kaks sõidutundi ja sooritad Transpordiametis sõidueksami.

Pimeda aja koolitus

B-kategooria kursuse jooksul tuleb läbida pimedasõidu koolitus

b-pimedas

Pimeda aja koolituse eesmärk on õpetada ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel. Koolitus on lühike ning koosneb ühest teooria- ja ühest sõidutunnist. Koolituse sõiduosa võib toimuda spetsiaalsel simulaatoril. Sa õpid pimedas ohte vältima ja auto tulesid õigesti kasutama.

Miks on seda kursust vaja? Eesti asub geograafiliselt sellises kohas, kus tuleb ette palju pimedas sõitmist - alates hilissügisest kuni varakedaveni. Sa hakkad paratamatult sõitma pimeda ajal, kui nähtavus on oluliselt halvem ja sõit ohtlikum. See koolitus viidi õppekavasse, sest umbes 40% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest toimuvad pimeda ajal ja see on Eestis üks teravamaid liiklusohutuse probleeme.

Vastame levinud küsimusele: „Mu sõidutunnid toimuvad enamasti pimeda ajal. Kas ma pean läbima pimeda aja koolituse?“

Jah, pead igal juhul. See on spetsiaalne koolitus, mis on suunatud auto juhtimisele pimeda ajal ja ennekõike asulavälistele teedele, kus puudub tänavavalgustus. Tavaline sõidutund seda ei asenda.

Riskivältimise koolitus

B-kategooria kursuse jooksul tuleb läbida riskivältimise koolitus

b-libeda

Riskivältimise koolitusel õpid vältima libeda teega seotud ohtusid. Usume, et meie kliima tingimustes ei pea seletama, miks see oluline on 😊

Riskivältimise koolitus (kõnekeeles „algastme libedasõit“) koosneb kahest teooria- ja ühest sõidutunnist. Sõiduosa toimub spetsiaalsel õppeväljakul, kus on kunstlik jää. Sa saad baasteadmised sellest, kuidas juhtida autot libedal teel, õpid valima ohutut sõidukiirust ja pikivahet. See annab eeldused iseseisvaks toimetulekuks libedates teeoludes, sest näed ja tunned isikliku kogemuse põhjal, kui keeruline võib olla sõiduki valitsemine.

Algastme „libedasõit“ on n-ö sissejuhatus lõppastme koolitusse, kus Sind ootavad juba keerulisemad harjutused.

Vastame levinud küsimusele: „Ma õpin sõitma talvisel ajal, kui teed on libedad. Kas ma pean siis ikka riskivältimise koolituse läbima“?

Jah, pead igal juhul. Tavaliikluses pole võimalik teha harjutusi, mis ootavad Sind õppeväljakul, seega saad omandada seal seeläbi vajalikud oskused.

Esmaabikoolitus

B-kategooria kursuse jooksul tuleb läbida esmaabikoolitus

Esmaabikoolitus

Iga juht peab oskama esmaabi anda. Seetõttu läbivad kõik õpilased autokoolis esmaabikoolituse kogumahuga 16 akadeemilist tundi. Koolitus hõlmab lisaks teooriale ka praktikat – esmaabi andmist saate harjutada spetsiaalsetel mannekeenidel.

Esmaabikoolitus hõlmab ka elustamistehnikate omandamist ja abistamist teadvuse kaotanud inimestele. Koolituse käigus õpid tegutsemist õnnetusolukorras ning seda kuidas kutsuda abi, kuidas peatada verejooksu, kuidas anda abi šokis kannatanule ja palju muud. Tutvustatakse ka olulisi esmaabi vahendeid.

Riiklikud eksamid B-kategooria juhile

Teooriaeksam koosneb 40 küsimusest, millest 10 on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 30 minutit.

Sõidueksam toimub teeliikluses ja kestab 45–50 minutit. Selle aja jooksul pead tegema kolm harjutust:

 • piiratud alal tagasipööramine
 • parkimine manöövriga
 • parkimine rööpselt või tagurdamine

Katsete arv pole piiratud, kuid kolme harjutuse peale kokku antakse Sulle kuni 10 minutit. Loe harjutustest täpsemalt siit.

Täpsemalt loe riiklike eksamite ja nende hindamise kohta siit.

Kui eksamid on edukalt sooritatud, antakse Sulle B-kategooria esmane juhiluba, mis kehtib kaks aastat.

Lõppastme koolitus

Kui Sa saad esmase juhiloa, siis sellega Su koolitus veel ei lõppe. Siis nn lõppaste ehk periood, mil õpid liikluses iseseisvalt hakkama saama. Lõppaste kestab 23 kuud. Selle aja jooksul peab sõitma algaja juhi tunnismärgiga („vahtraleht”) ja kõikidel teedel kehtib Sulle kiiruspiirang 90 km/h ehk kui liiklusmärgid lubavad kiiremini sõita, siis Sinu puhul see ei kehti.

Lõppastme kohustuslikuks on lõppastme koolitus.

Milliseid sõidukeid võid juhtida?

Võib tekitada imestust, kuivõrd erinevaid sõidukeid võid B-kategooria juhiloaga juhtida. Vaata ise:

B category
B category
B category
B1 category
 • mopeed (AM-kategooria);
 • trike ehk sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorratas*
 • traktor (T-kategooria) täismassiga kuni 8 tonni**
 • mikrosõiduauto (B1-alamkategooria)
 • ATV, mille registreerimistunnistusel on L7e kategooria

*Kui trike’i mootori võimsus ületab 15 kW, pead olema vähemalt 21-aastane

**Kui B-kategooria juhiluba on saadud enne 01.07.2011, siis võib juhtida traktorit täismassiga kuni 18 tonni

ATV

ATV ehk maastikusõiduki kasutamine avalikel teedel on lubatud vaid siis, kui need on registreeritud liiklusregistris L7e kategooria sõidukina (see kajastatakse registreerimistunnistusel). Sellise ATV juhtimiseks piisab B-kategooria juhiloast. Juht ja sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit.

light trailer

Lisaks eeltoodule võid B-kategooria juhiloaga juhtida autot koos haagisega, kuid auto ja haagise summaarne täismass ei tohi ületada 3500 kg. Näiteks kui sõiduauto täismass on 2000 kg, siis saaksid võtta haakesse haagise täismassiga kuni 1500 kg. Seda aga üksnes juhul, kui Su auto on ettenähtud nii raske haagise vedamiseks (see teave on toodud Su auto registreerimistunnistusel). Kui aga vead oma autoga kerghaagist (haagist mille täismass on kuni 750kg) siis see piirang ei kehti – kerghaagist võid vedada ükskõik millise B-kategooria sõidukiga.

Muu kasulik info B-kategooria õpilastele

B-kategooria teooriakursust on võimalik läbida nii klassiõppes kui ka e-õppes. Tänapäeval on muutunud populaarseks just viimane variant, sest saad õppida omas tempos Sulle sobilikul ajal ja kohas. Sellisel juhul on B-kategooria (sõiduauto) e-õppes ette nähtud kuus kontakttundi, mida autokool korraldab kas õppeklassis või videosilla abil (nt Zoomis). B-kategooria teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad samuti valmistuda teooriaeksamiks – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond hindab Su teadmisi ja näitab Sulle eksami sooritamise tõenäosust. Täpsemalt loe siit.

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend; kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.