B - Sõiduauto

B-kategooria alla kuuluvad sõiduautod, väiksemad kaubikud ja mikrobussid.

Sisukord

Üldandmed

 • Istekohtade arv
  kuni 9
 • Haagise vedamine
  lubatud
 • Täismass
  kuni 3,5 t
 • Vanuse alammäär
  16 aastat
B category
B category
B category
Camper

B-kategooria juhikoolitus koosneb kahest osast. Kõigepealt pead Sa läbima autokooli põhikursuse (algastme koolitus) ja kahe aasta jooksul pärast juhiloa saamist lühikese lisakursuse (lõppastme koolitus). Loe alg- ja lõppastmest täpsemalt siin.

Algastme koolitus
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 15,5 aastat
 • Koolituse maht
  28 teooria- ja 30 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  15 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  15 a ja 9 kuud

B-kategooria algastme koolitus (ehk põhikursus) koosneb vähemalt 28 teooria- ja 30 sõidutunnist. Kursuse pikkus on vähemalt neli nädalat ehk pead arvestama, et kiiremini Sa autokooli lõpetada ei saa. Tegelik teekond juhiloani, arvestades autokooli õpinguid ja eksamite ooteaega, kestab siiski vähemalt mitu kuud.

Sa õpid liiklusreegleid, ohutu liiklemise põhialuseid, liikluspsühholoogiat, auto tehnilist poolt, liikluskindlustusega seonduvat ja muud. Teooria- ja sõidutunnid toimuvad paralleelselt. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Koolitus sisaldab kahte erikursust – pimeda ajal sõiduki juhtimine ja riskivältimise koolitus (e algastme „libedasõit“). Need kuuluvad kohustuslike õppetundide sisse.

Lisaks eeltoodule pead läbima ka esmaabikoolituse, mis kestab 16 akadeemilist tundi. Koolitus hõlmab lisaks teooriale ka praktikat – esmaabi andmist saad harjutada spetsiaalsetel mannekeenidel.

Kas manuaal- või automaatkäigukast?

B-kategooria autodel kasutatakse kas manuaal- või automaatkäigukasti. Manuaalkastiga autol on kolm pedaali (sidur, pidur ja gaas) ja juht vahetab käike ise. Automaatkäigukastiga autos on aga kaks pedaali (pidur ja gaas). Käigukast vahetab käike ise, juht peab valima vaid sõidurežiimi (nt sõit edaspidi- või tagurpidi). See lihtsustab sõiduki juhtimist ja automaatkastiga autoga on ka lihtsam sõitma õppida.

Manuaal
Manuaalkastiga auto:
 • kolm pedaali (sidur, pidur ja gaas)
 • juht vahetab käike ise
 • auto juhtimine on keerukam
Automaat
Automaatkastiga auto:
 • kaks pedaali (pidur ja gaas)
 • käiguvahetus toimub automaatselt
 • auto juhtimine on lihtsam

Sõidutundide arv käigukastitüübist ei sõltu ehk igal juhul on see vähemalt 30 tundi. Autokoolides on reeglina nii manuaal- kui ka automaatkastiga õppeautosid – võid proovida mõlemat varianti ja siis otsustada, millise autoga soovid sõita.

Kui Sa sooritad riikliku sõidueksami automaatkäigukastiga autoga, siis võid Sa tulevikus juhtida ainult automaatkastiga sõidukeid. Kui aga sooritad selle eksami manuaalkäigukastiga autoga, siis Su juhiluba annab õiguse juhtida nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga autosid.

Juhiloa üksnes automaatkäigukastiga auto juhtimiseks tunneb ära sellele kantud koodi 78 järgi.

Millist käigukasti valida? Seda saad otsustada ainult Sina. Ühelt poolt vaadates on automaatkastiga lihtsam õppida ja osad automudelid on tänapäeval saadaval ainult automaatkastiga (nt hübriid- või premium-klassi autod). Teiselt poolt vaadates on manuaalkastiga autod reeglina odavamad ja seega kättesaadavamad. See puudutab ka autorenti (mis on eriti alati aktuaalne soojal maal puhates) ja car-sharing’ut (nt Bolt Drive või CityBee ).

Oma valikut saad õpingute ajal muuta ja õppeautot vahetada (muidugi eeldusel, et Su autokoolil on kasutusel sobiv auto). Oluline on see, millise autoga Sa lõpuks Transpordiameti sõidueksami sooritad. Sellest oleneb, kas juhiloale tuleb käigukastipiirang või mitte.

Kui Sul on juhiluba koodiga 78 ehk võid juhtida ainult automaatkäigukastiga sõidukeid, saad vahetada selle tavalise juhiloa vastu, kui läbid autokooli lisakoolituse mahuga vähemalt kaks sõidutundi ja sooritad Transpordiametis sõidueksami.

Pimeda aja koolitus

b-pimedas

Pimeda aja koolituse eesmärk on õpetada ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel. Koolitus on lühike ning koosneb ühest teooria- ja ühest sõidutunnist. Koolituse sõiduosa võib toimuda spetsiaalsel simulaatoril. Sa õpid pimedas ohte vältima ja auto tulesid õigesti kasutama.

Miks on seda kursust vaja? Eesti asub geograafiliselt sellises kohas, kus tuleb ette palju pimedas sõitmist - alates hilissügisest kuni varakedaveni. Sa hakkad paratamatult sõitma pimeda ajal, kui nähtavus on oluliselt halvem ja sõit ohtlikum. See koolitus viidi õppekavasse, sest umbes 40% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest toimuvad pimeda ajal ja see on Eestis üks teravamaid liiklusohutuse probleeme.

Vastame levinud küsimusele: „Mu sõidutunnid toimuvad enamasti pimeda ajal. Kas ma pean läbima pimeda aja koolituse?“

Jah, pead igal juhul. See on spetsiaalne koolitus, mis on suunatud auto juhtimisele pimeda ajal ja ennekõike asulavälistele teedele, kus puudub tänavavalgustus. Tavaline sõidutund seda ei asenda.

Riskivältimise koolitus

b-libeda

Riskivältimise koolitusel õpid vältima libeda teega seotud ohtusid. Usume, et meie kliima tingimustes ei pea seletama, miks see oluline on 😊

Riskivältimise koolitus (kõnekeeles „algastme libedasõit“) koosneb kahest teooria- ja ühest sõidutunnist. Sõiduosa toimub spetsiaalsel õppeväljakul, kus on kunstlik jää. Sa saad baasteadmised sellest, kuidas juhtida autot libedal teel, õpid valima ohutut sõidukiirust ja pikivahet. See annab eeldused iseseisvaks toimetulekuks libedates teeoludes, sest näed ja tunned isikliku kogemuse põhjal, kui keeruline võib olla sõiduki valitsemine.

Algastme „libedasõit“ on n-ö sissejuhatus lõppastme koolitusse, kus Sind ootavad juba keerulisemad harjutused.

Vastame levinud küsimusele: „Ma õpin sõitma talvisel ajal, kui teed on libedad. Kas ma pean siis ikka riskivältimise koolituse läbima“?

Jah, pead igal juhul. Tavaliikluses pole võimalik teha harjutusi, mis ootavad Sind õppeväljakul, seega saad omandada seal seeläbi vajalikud oskused.

Riiklikud eksamid sõiduautojuhile

Teooriaeksam koosneb 40 küsimusest, millest 10 on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 30 minutit.

Sõidueksam toimub teeliikluses ja kestab 45–50 minutit. Selle aja jooksul pead tegema kolm harjutust:

 • piiratud alal tagasipööramine
 • parkimine manöövriga
 • parkimine rööpselt või tagurdamine

Katsete arv pole piiratud, kuid kolme harjutuse peale kokku antakse Sulle kuni 10 minutit. Loe harjutustest täpsemalt siit.

Täpsemalt loe riiklike eksamite ja nende hindamise kohta siit.

Kui eksamid on edukalt sooritatud, antakse Sulle B-kategooria esmane juhiluba, mis kehtib kaks aastat.

Lõppastme koolitus

Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe lõppastme kestus on 23 kuud ehk umbes kaks aastat. Eeldatakse, et selle aja jooksul õpid Sa liikluses iseseisvalt hakkama saama. Esmast juhiluba ei saa pikendada! Juhtimisõiguse säilitamiseks tuleb esmane juhiluba vahetada juhiloa vastu. Selleks peab läbima lõppastme koolituse.

Lõppastme koolitusele võib minna kohe, kui oled saanud esmase juhiloa omanikuks. Mõistlik on seda teha siis, kui oled saanud sõidukogemuse ja julged juhtida autot keerulistes teeoludes (ei ehmata, kui auto hakkab libisema) ning enne oma esimest talve autoroolis. Igal juhul ei tasu jätta lõppastme koolitust viimasele hetkele – läbi koolitus vähemalt üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Lõppastme koolitus koosneb neljast teooriatunnist ja kahest sõidutunnist. Üks teooriatund toimub libedaväljakul praktikumi vormis: õpetajad näitavad õigeid juhtimisvõtteid ja demonstreerivad auto käitumist libedal teel. Praktikumile järgneb sõidutund libedaväljakul.

Lisaks keerulistele teeoludele käsitletakse koolitusel ka teisi teemasid, nagu liiklusohutus ja säästlik sõidustiil. Üks sõidutund toimub linnaliikluses. Mõned autokoolid lubavad teha seda tundi ka Sinu kasutuses oleva autoga.

Lõppastme koolitust ei pea läbima samas autokoolis, kus õppisid. Teenust pakuvad paljud autokoolid ning koolituse maksumus on 120–150 euro ringis.

Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande tunnistusele ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt Transpordiametile. Nende andmete alusel vahetab Transpordiamet Su esmase juhiloa uue juhiloa vastu, mis kehtib juba 10 aastat. Seda muidugi tingimusel, et oled täitnud esmase juhiloa väljavahetamise nõuded.

Milliseid sõidukeid võid juhtida?

Võib tekitada imestust, kuivõrd erinevaid sõidukeid võid B-kategooria juhiloaga juhtida. Vaata ise:

B category
B category
B category
B1 category
 • mopeed (AM-kategooria);
 • trike ehk sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorratas*
 • traktor (T-kategooria) täismassiga kuni 8 tonni**
 • mikrosõiduauto (B1-alamkategooria)
 • ATV, mille registreerimistunnistusel on L7e kategooria

*Kui trike’i mootori võimsus ületab 15 kW, pead olema vähemalt 21-aastane

**Kui B-kategooria juhiluba on saadud enne 01.07.2011, siis võib juhtida traktorit täismassiga kuni 18 tonni

ATV

ATV ehk maastikusõiduki kasutamine avalikel teedel on lubatud vaid siis, kui need on registreeritud liiklusregistris L7e kategooria sõidukina (see kajastatakse registreerimistunnistusel). Sellise ATV juhtimiseks piisab B-kategooria juhiloast. Juht ja sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit.

light trailer

Lisaks eeltoodule võid B-kategooria juhiloaga juhtida autot koos haagisega, kuid auto ja haagise summaarne täismass ei tohi ületada 3500 kg. Näiteks kui sõiduauto täismass on 2000 kg, siis saaksid võtta haakesse haagise täismassiga kuni 1500 kg. Seda aga üksnes juhul, kui Su auto on ettenähtud nii raske haagise vedamiseks (see teave on toodud Su auto registreerimistunnistusel). Kui aga vead oma autoga kerghaagist (haagist mille täismass on kuni 750kg) siis see piirang ei kehti – kerghaagist võid vedada ükskõik millise B-kategooria sõidukiga.

Oluline teada esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb esitada taotlus Transpordiameti e-teeninduses või teenindusbüroos. Seda saab teha mitte varem kui üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kehtiva karistuse korral väljastatakse juhiluba tingimusel, et oled sooritanud Transpordiameti teooriaeksami. Sellisteks rikkumisteks võivad olla näiteks turvavöö kinnitamata jätmine või lubatud suurima kiiruse ületamine kuni 20 km/h. Karistus loetakse kehtivaks 12 kuu jooksul pärast liiklusreeglite rikkumise eest määratud trahvi täielikku tasumist.

Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud (pole oluline, kui pikaks ajaks), tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Sellised rikkumised võivad olla nt alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine või lubatud suurima kiiruse ületamine enam kui 20 km/h. Uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist Transpordiametis. Juhtimisõiguse uus staaž algab pärast sõidueksami sooritamist.

Enda karistusi saad kontrollida e-toimiku keskkonnas. Karistusregistri korduvaid küsimusi näed siit.

Muu kasulik info

B-kategooria teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad samuti valmistuda teooriaeksamiks – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond hindab Su teadmisi ja näitab Sulle eksami sooritamise tõenäosust. Täpsemalt loe siit.

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend; kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.