Lõppastme koolitus (libedasõit)

Lõppastme koolitus, mida rahvakeeles nimetatakse lihtsalt libedasõit, tuleb läbida enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Seda tuleb teha enne, kui Su B-kategooria esmane juhiluba aegub. Kui lõppastme koolitus jääb tegemata, siis esmast juhiluba Sa pikendada ei saa!

Kui Sa lõpetad autokooli ja saad esmase juhiloa, siis sellega Su autojuhtimise koolitus veel ei lõppe. Pärast esmase juhiloa saamist algab nn juhiõppe lõppaste ehk periood, mil õpid liikluses iseseisvalt hakkama saama. Lõppaste kestab 23 kuud. Kui Sul on B-kategooria esmane juhiluba, siis lõppastme kohustuslikuks osaks on lõppastme koolitus.

b-libeda

Lõppastme koolitusele võib minna kohe, kui oled saanud esmase juhiloa omanikuks. Mõistlik on seda teha siis, kui oled saanud sõidukogemuse ja julged juhtida autot keerulistes teeoludes (ei ehmata, kui auto hakkab libisema) ning enne oma esimest talve autoroolis. Igal juhul ei tasu jätta lõppastme koolitust viimasele hetkele – läbi koolitus vähemalt üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Millest koosneb lõppastme koolitus?

Lõppastme koolitus koosneb neljast teooriatunnist ja kahest sõidutunnist. Üks teooriatund toimub libedaväljakul praktikumi vormis: õpetajad näitavad õigeid juhtimisvõtteid ja demonstreerivad auto käitumist libedal teel. Praktikumile järgneb sõidutund libedaväljakul.

Lisaks keerulistele teeoludele käsitletakse koolitusel ka teisi teemasid, nagu liiklusohutus ja säästlik sõidustiil. Üks sõidutund toimub linnaliikluses. Mõned autokoolid lubavad teha seda tundi ka Sinu kasutuses oleva autoga.

Kus saab läbida lõppastme koolitust?

Lõppastme koolitust ei pea läbima samas autokoolis, kus õppisid. Teenust pakuvad paljud autokoolid ning koolituse maksumus on 120–150 euro ringis.

Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande tunnistusele ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt Transpordiametile. Nende andmete alusel vahetab Transpordiamet Su esmase juhiloa uue juhiloa vastu, mis kehtib juba 10 aastat. Seda muidugi tingimusel, et oled täitnud esmase juhiloa väljavahetamise nõuded.

Oluline teada esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu tuleb esitada taotlus Transpordiameti e-teeninduses või teenindusbüroos. Seda saab teha mitte varem kui üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kehtiva karistuse korral väljastatakse juhiluba tingimusel, et oled sooritanud Transpordiameti teooriaeksami. Sellisteks rikkumisteks võivad olla näiteks turvavöö kinnitamata jätmine või lubatud suurima kiiruse ületamine kuni 20 km/h. Karistus loetakse kehtivaks 12 kuu jooksul pärast liiklusreeglite rikkumise eest määratud trahvi täielikku tasumist.

Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud (pole oluline, kui pikaks ajaks), tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Sellised rikkumised võivad olla nt alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine või lubatud suurima kiiruse ületamine enam kui 20 km/h. Uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist Transpordiametis. Juhtimisõiguse uus staaž algab pärast sõidueksami sooritamist.

Enda karistusi saad kontrollida e-toimiku keskkonnas. Karistusregistri korduvaid küsimusi näed siit.

Järgmine jaotis

Jätkuõpe >>