Järelkoolitus (liiklusrikkujatele)

Järelkoolitus ei ole sama, mis jätkuõpe. Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud. See on kohustuslik tingimus esmase juhiloa taastamiseks. Lisaks järelkoolitusele tuleb edukalt sooritada ka mõlemad Transpordiameti eksamid (teooria- ja sõidueksam).

Järelkoolituse eesmärk on juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine nõustamise kaudu. Järelkoolituse käigus toimub juhi eneseregulatsiooni oskuste arendamine, isiklike riskitegurite hindamine, erinevate konfliktiolukordade läbimängimine, liikluses käitumise asjus vastutustunde tõstmine ja ohutu liiklemise aluseks olevate teadmiste süvendamine.

Järelkoolituse kestus on vähemalt 16 akadeemilist tundi ja maksumus on umbes 250 eurot. Järelkoolitust viib läbi spetsiaalse ettevalmistuse läbinud psühholoog. Koolitusel osaleja peab arvestama, et kui ta ei ole kõigist koolituse loengutest osa võtnud või keeldunud koolitusel antud ülesandeid täitmast, siis loetakse järelkoolitus mitteläbituks.

Järelkoolitusi korraldatavate koolitajate nimekirja leiate siit.

Kui koolitus on läbitud, siis edastab koolitaja andmed koolituse läbimise kohta kolme tööpäeva jooksul elektrooniliselt Transpordiametile.

Järgmine jaotis

Juhendaja >>