Juhendaja

Autokoolis õppides võid lisaks sõiduõpetajale harjutada ka juhendajaga – kogenud autojuhiga, kes aitab Sul oma sõiduoskusi arendada.

Juhendaja tunnistuse võivad saada juhid, kellel on B-kategooria juhiluba olnud vähemalt viis aastat. Juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi joobes juhtimise või muude rikkumiste eest, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine (näiteks kiiruse ületamine enam kui 20 km/h või punase tulega sõitmine, kui sellega kaasneb liiklusoht).

Juhendaja peab taotlema Transpordiameti e-teeninduses juhendaja tunnistuse, kuhu kantakse kuni kolme juhendatava nimed. E-teeninduse keskkond kontrollib isiku tausta ja kui kõik eelnimetatud tingimused on täidetud, väljastatakse elektrooniline juhendaja tunnistus, mis kehtib ühe aasta. Selleks tuleb tasuda riigilõiv summas 12 eurot (või büroos taotlemisel 16 eurot).

Juhendajatunnistusel märgitakse kuni kolme juhendatava nimed, kellele hakkate andma sõidupraktikat. Kui õppija pole veel 18-aastane, siis saab tema juhendaja olla ainult tema vanem või eestkostja.

õppesoit

Erinevalt sõiduõpetajast ei esitata juhendaja sõidukile erinõudeid. Sisuliselt on ainuke nõue paigaldada ette ja taha tunnusmärgid „Õppesõit“.

Sõidupraktika ajal peab juhendataval olema isikut tõendav dokument ja õpingukaart, kuhu tema sõiduõpetaja on pannud märke teeliiklusesse lubamise kohta. Juhendajal peab olema kaasas isikutunnistus.

Mis vahe on juhendajal ja sõiduõpetajal? Õpetaja on amet, mis eeldab spetsiaalse koolituse läbimist kõrgkoolis ja lõpueksami sooritamist. Juhendajaks saab iga autojuht lihtsate tingimuste täitmisel. Seega on juhendaja ülesanne mitte õpetamine, vaid algaja juhi toetamine ja sõidupraktika võimaldamine.

Kas iga juht sobib juhendajaks? Kindlasti mitte. Juhendamine eeldab kannatlikkust, abivalmidust, julgust ja teisi omadusi, mida paljudel inimestel pole. Juhendajal peavad algaja juhi suhtes olema realistlikud ootused ja valmidus selleks, et ta teeb vigu. Kui juhendaja ei suuda eksimusi aktsepteerida, satub ise paanikasse või vihastub, siis on parem sõidupraktikast loobuda.