Jätkuõpe (ehk lisaõpe sõidueksami põrujatele)

Kui riiklikku teooriaeksamit võib sooritada lugematu arv kordi, siis sõidueksamil kehtivad erisused. Pärast igat kolmandat ebaõnnestunud Transpordiameti sõidueksamit pead Sa minema tagasi autokooli ja läbima jätkuõppe.

Jätkuõppe eesmärk on hinnata puudusi Sinu oskustes ja teadmistes ning valmistada Sind järgmiseks eksamiks ette nii, et Sa sooritaksid selle edukalt. Autokoolile pead esitama sõidueksami raportid kolme viimase eksami kohta (asuvad Transpordiameti e-teeninduse postkastis). Nende alusel määrab õpetaja jätkuõppe sisu ja mahu. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi, kuid lähtudes puudustest, mis sõidueksamitel esinesid, võib vajalike tundide arv olla oluliselt suurem. Selle üle otsustab Sinu sõiduõpetaja.

Järgmisele sõidueksamile saad registreeruda, kui jätkuõpe on läbitud ja autokool esitab Transpordiametile vastava kinnituse. Enne seda ei lase Transpordiameti e-teenindus järgmist eksamiaega valida.

Jätkuõpet ei pea tegema samas autokoolis, kus läbisid sõiduõppe. Näiteks kui kolisid teise linna või lihtsalt ei soovi samasse autokooli tagasi minna, siis valik on Sinu. Autokoolide nimekirja linnade lõikes leiad portaalist valiautokool.ee. Kui soovid õppida Liikluslabis, siis vali meie partner autokooli.

Järgmine jaotis

Järelkoolitus >>