Nutikad liiklustestid riikliku teooriaeksami küsimuste autoritelt Question mark

AM-, A1-, A2-, A-, B-, BE-, C-, CE- ja D-kategooria testid
Loe selgitusi, mitte ära tuubi vastuseid pähe
Vasta küsimustele teemade kaupa
Alusta õppimist
Liiklustestid
Review
Sooritasin eksami esimesel katsel!

„Nutikad liiklustestid“ valmistavad Transpordiameti teooriaeksamiks kõige paremini ette

app img
Checkmark

Proovieksam

Liikluslabi proovieksam aitab hinnata valmidust riiklikuks teooriaeksamiks Transpordiametis. Testiküsimused on koostatud samade autorite poolt ja ka eksamireeglid on täpselt samad. Veelgi enam – tehisintellekt näitab kui tõenäoliselt Sa riikliku eksami sooritaksid!

NB! Selline proovieksam on kättesaadav ainult Liikluslabis.

Checkmark

Nutikad algoritmid

Liikluslab kasutab tehisintellektil põhinevaid algoritme, et hinnata just Sinu teadmisi. Me saame valida Sulle just need testiküsimused, milles võid eksida. Tänu sellele keskendud just Sinu jaoks keerulistematele teemadele.

Õpi mõistlikult, vaata oma õpiedukust ja otsusta, millal riiklikule eksamile lähed.

app img
app img
Checkmark

Säästa raha ja aega

„Nutikad liiklustestid“ töötasid välja samad autorid, kes koostasid riikliku teooriaeksami küsimused. See näitab nii Liikluslabi spetsialistide kui ka meie liiklustestide taset. Sulle annab see kindluse, et sooritad eksami esimesel katsel!

Kujuta ette, kui palju aega, energiat ja närve aitavad „Nutikad liiklustestid“ säästa!

Tasuta

Kas oled riiklikuks eksamiks valmis?

Testi oma teadmisi ja lahenda tasuta proovieksam!

app img
.
.
.
.
Käivita proovieksam
Liikluslab selgitab
Kuidas vastata küsimustele Transpordiameti teooriaeksamil?

Kui tunned hästi liiklusseadust, aga liiklusteste pole kunagi lahendanud, siis arvatavasti eksamil läbi ei saa. Põhjus on selles, et eksamiküsimustel on oma spetsiifika ja vastamiseks kindlad reeglid, mida pead enne eksamile minekut endale selgeks tegema.

Vaata, miks on Liikluslabi „Nutikad liiklustestid“ kõige populaarsemad

Enamus Eestis tegutsevaid autokoole korraldab autokooli teooriaeksamit Liikluslabi keskkonnas.

See on mugav nii Sinu kui ka autokooli jaoks. Sa harjutad nii kooli- kui ka Transpordiameti teooriaeksamiks samade küsimuste abil ehk Liikluslabi testid on ühtlasi ka autokooli testid. Sa ei pea riiklikuks eksamiks n.ö. ümber õppima. Autokool saab sind koolieksamile lubada mugavalt läbi Liikluslabi, et saaksid teha seda nii klassis kui ka kodus.

app img

Lihtsas keeles selgitused

Iga küsimuse juurde oleme lisanud lihtsas keeles selgituse, millega kaasnevad joonised ja elulised näited. Kui tegid vea, loe selgitust ja järgmine kord oskadki juba õigesti vastata. Kas tead, mida see tähendab? Sa ei pea vastuseid pähe tuupima!

Küsimustele saab vastata
teemade kaupa

Teooriaeksamil on suurem osakaal nendel küsimustel, mis käsitlevad liiklusohutust – kui teed nendes küsimustes üle ühe vea, siis on eksami tulemus mittesooritatud. Liikluslabis saad lahendada liiklusohutuse küsimusi eraldi, et tunda end eksamil kindlamalt.

Sama kehtib ka kõikide teiste teemade kohta. Näiteks kui läbisid teema „Keelumärgid“, siis võid vastata ainult keelumärkidele pühendatud küsimustele. Nii kinnistuvad teadmised paremini ja ettevalmistus eksamile võtab vähem aega. Küllap imestad, et sellist võimalust pakuvad üksnes Liikluslabi „Nutikad liiklustestid“.

app img
app img

Näitame valmisolekut
Transpordiameti eksamiks

Liikluslabis töötavad kogenud ja andekad IT-spetsialistid, kes varustasid meie õppeplatvormi tehisintellektil põhinevate algoritmidega. Tänapäeval on need algoritmid nii võimsad, et suudavad mitte ainult pakkuda Sulle testiküsimusi, milles võid eksida just Sina, vaid ka näidata Transpordiameti teooriaeksami sooritamise tõenäosust.

Me ei tea ühtegi inimest, kellele meeldiks eksamil läbi kukkuda. Seda enam, et korduseksam maksab 40 eurot. Liikluslabis on Sul aga võimalus objektiivselt hinnata oma valmisolekut ja otsustada, millal Sa eksamile lähed.

Tehisintellektist lähemalt

Aastate jooksul oleme kogunud ja analüüsinud väga palju infot, mida kasutasime Liikluslabi nutikate algoritmide valmistamiseks – testiküsimustele vastuste arv (üle 289 mln), Liikluslabis sooritatud autokooli- ja proovieksamite koguarv (üle 2.3 mln) ja Liikluslabi kasutajad, kes sooritasid Transpordiameti eksamid (üle 81 tuh).

Liikluslabi algoritmid hindavad iga Su vastust igale küsimusele. Nii määravad need Su tugevaid ja nõrku külgi. Tänapäeval on need algoritmid piisavalt täpsed, et pakkuda Sulle mitte ainult küsimusi, milles võid eksida, vaid ka ennustada teooriaeksami sooritamise tõenäosust.

AI
70%
● Liikluslab 2019
● Liikluslab 2023
● Teised

Riikliku teooriaeksami küsimustest

Transpordiamet tellib eksamiküsimusi hangete raames. Alates 2024. a koosneb eksamiküsimuste pank kokku 2000 küsimusest. Kuigi tundub, et see number on suur, peab arvestama, et need küsimused on 8 kategooria kohta (AM, A, B, BE, C, CE, D ja T).

Enamuse eksamiküsimustest koostasid Liikluslabi spetsialistid, kes töötavad välja meie liiklusteste ja teisi õppematerjale. 200 küsimust töötas Transpordiamet ise välja ja selles töös osales ka meie õppematerjalide tippspetsialist.

Loe rohkem

Infoks mainime, et täna on ARK teooriaeksam tegelikult Transpordiameti teooriaeksam. Ajaloost: 1998–2009. aastatel võttis eksameid vastu Autoregistrikeskus (ARK) ja 2009–2020. aastatel Maanteeamet. Alates 2021. aastast võtab juhiloa saamiseks vajalikke eksameid vastu Transpordiamet. Nii et ARK-i ei eksisteeri juba üle 14 aasta ja ARK-i teooriaeksam pole enam aktuaalne.

Kas soovid alustada õppimist tasuta?

Registreeru

92% õpilastest valivad just meid

Konstantin Neverov
Konstantin Neverov
jaanuar 2024
Koolituse programm on koostatud väga loogiliselt ja kompleksselt. Kursuse edenedes täiendavad teemad üksteist ja moodustavad tervikliku pildi. Testiküsimused on sõnastatud üsna lihtsas keeles ja neile on mugav vastata. Formaat on sarnane eksamiküsimustega Transpordiametis. Õppida oli meeldiv ja huvitav. Sooritasin eksami esimesel katsel! (tõlgitud vene keelest)
Meelis Keiv
Meelis Keiv
mai 2023
Kasutasin Liikluslabi A-kategooria õppimisel. Õpingud olid väga positiivsed. Kõikidel küsimustel on lihtsad inimkeelsed seletused. Ei jää õhku küsimust, miks see või teine reegel sedasi kirja on pandud. Vead tulid ainult siis, kui ise küsimust lõpuni ei lugenud. Soovitan 👍
Vjatšeslav Slavin
Vjatšeslav Slavin
november 2022
Vägagi soovitan, kui saate vastata testiküsimustele õigesti, saate ka riikliku eksami kenasti sooritatud. Enda peal olen praktiseerinud ning ütlen, et see on parim valik riikliku eksami sooritamiseks.