Teooria

Teooria lihtsas keeles

Kogu vajalik info lihtsas keeles
  • Teooria õppimine pole kunagi olnud nii lihtne
  • Kõik juhile vajalik on kirjas ühes kohas ja selges keeles!
  • Teooria e-kursused sisaldavad ka „Nutikaid liiklusteste”

Teooria õppimine pole kunagi olnud nii lihtne – kõik juhile vajalik info on kirjas ühes kohas ja selges keeles!

Studying is easy and fun
Õppida on lihtne ja huvitav

Enne 2019.a oli liiklusteooria õppimine igav ja isegi piinarikas. Sest juhilt eeldatakse mitme õigusakti tundmist ja need on kirjutatud kuivas juriidilises keeles, millest on raske aru saada. Kuid need ajad on möödas!

Kujuta ette – me kirjutasime õigusaktid tavainimesele arusaadavas keeles ümber ning lisasime joonised ja selgitused. Neid toetavad elulised näited, videod ja animatsioonid.

All the info in single place
Kogu vajalik info ühest kohast

Sõltumata kategooriast kontrollitakse teooriaeksamitel õigusaktide tundmist ja n-ö üldliiklusega seotud teemasid. Liikluslabi teooria e-kursused sisaldavad kogu vajalikku infot ja aitavad sooritada eksami igas kategoorias (AM, A, A1, A2, B, BE, C, CE, D, T).

Me hoiame oma e-kursuseid alati ajakohastena ja täiendame neid, kui seadused muutuvad. Seega saad olla kindel, et õpid alati aktuaalsete õppematerjalide alusel.

To the exam with confidence
Eksamitele kindla tundega

Liikluslabi e-kursused sisaldavad ka „Nutikaid liiklusteste“, kusjuures testiküsimused kujutavad endast sisuliselt kordamisküsimusi. See teeb õppimise palju lihtsamaks. Näiteks saad lugeda robotliikuriga seotud reegleid (see võtab vaid kaks minutit) ja seejärel vastata testiküsimustele. Eelis on selles, et lahendades liiklusteste, on Sul vastused juba sisuliselt ette teada.

Mõtle, kui palju aega Sa õpingute pealt kokku hoiad. Ja kui saad juhiloa kätte, tunned end liikluses kindlalt!

Kas soovid alustada õppimist tasuta?

Registreeru

Täiesti uus ja väga tõhus teooriaeksami ettevalmistuse viis

Liikluslabi teooria e-kursused

Me teame, et liiklusteooria õppimine ja eksamiteks valmistumine võib olla aeganõudev, seega oleme andnud endast parima, et seda ülesannet lihtsustada. Kujuta ette – me kirjutasime õigusaktid tavainimesele arusaadavas keeles ümber ning lisasime joonised ja selgitused.

Kui soovid õppida teooriaeksamiks või täiendada teadmisi, siis on Liikluslabil pakkuda Sulle kahte e-kursust:

  • Liiklusreeglid lihtsas keeles seletab liiklusseadust, foore, märke ja teemärgiseid
  • Teooria lihtsas keeles seletab lisaks liiklusohutust, -kindlustust, - psühholoogiat, auto ehitust ja tehnoseisundeid

Kui soovid läbida autokooli teooriakursuse e-õppes, soovitame Sulle meie E-autokooli .

Õigusaktid arusaadavas keeles

Eestis on kehtestatud kindlad nõuded sõidukijuhi teadmistele, mida kontrollitakse teooria- ja sõidueksamil. Enamus neist puudutavad õigusaktide tundmist ja juhile vajalikud teadmised on hajutatud kümne erineva õigusakti vahel.

  • Kas tohib jätkata sõitu, kui auto esiklaasil on mõra?
  • Kui tihti tuleb kontrollida sõiduauto varustusse kuluvat tulekustutit?
  • Millise kuupäevani on lubatud kasutada naastrehve?
  • Kas sõiduautos peab olema autoapteek?

Vastused kõikidele nendele küsimustele on toodud eri määrustes. Kui Sul pole juriidilist haridust ja piisavalt vaba aega, siis muutub info otsimine keeruliseks. Foorumites ja Facebooki gruppides võid aga saada valet või eksitavat infot.

Liikluslabi teooria e-kursused on unikaalsed selle tõttu, et õigusaktid, mida peab sõidukijuht tundma, on koondatud ühte kohta ning need on süstematiseeritud ja ümber kirjutatud lihtsas keeles. Kursuste sisu on alati ajakohane ja vastab kehtivatele õigusaktidele. Sellisel tasemel õppematerjal ei ole ainulaadne mitte üksnes Eestis, vaid enamikus Euroopa riikides.

Ajaloost

2019. aastal ilmusid Liikluslabis „Liiklusreeglid lihtsas keeles“, mis kogusid kiiresti populaarsust. Need katavad seadusandlusega seotud teemasid.

Paljude õpilaste ja autokoolide palvel lisasime kursusele ka teised juhile vajalikud teemad, nagu liiklusohutus ja -psühholoogia, auto ehitus ja tehnonõuded. Uus e-kursus ilmus 2021. aastal ja kannab nime „Teooria lihtsas keeles“.

Paralleelselt ilmus Liikluslabis ka E-autokool, mis võimaldab läbida autokooli teoorialoengud e-õppes.

Ära jäta homseks, alusta teekonda juhiloani kohe!

Alusta õppimist

92% õpilastest valivad just meid

Konstantin Neverov
Konstantin Neverov
jaanuar 2024
Koolituse programm on koostatud väga loogiliselt ja kompleksselt. Kursuse edenedes täiendavad teemad üksteist ja moodustavad tervikliku pildi. Testiküsimused on sõnastatud üsna lihtsas keeles ja neile on mugav vastata. Formaat on sarnane eksamiküsimustega Transpordiametis. Õppida oli meeldiv ja huvitav. Sooritasin eksami esimesel katsel! (tõlgitud vene keelest)
Meelis Keiv
Meelis Keiv
mai 2023
Kasutasin Liikluslabi A-kategooria õppimisel. Õpingud olid väga positiivsed. Kõikidel küsimustel on lihtsad inimkeelsed seletused. Ei jää õhku küsimust, miks see või teine reegel sedasi kirja on pandud. Vead tulid ainult siis, kui ise küsimust lõpuni ei lugenud. Soovitan 👍
Vjatšeslav Slavin
Vjatšeslav Slavin
november 2022
Vägagi soovitan, kui saate vastata testiküsimustele õigesti, saate ka riikliku eksami kenasti sooritatud. Enda peal olen praktiseerinud ning ütlen, et see on parim valik riikliku eksami sooritamiseks.