AM-kategooria load

Mopeedi load ehk rolleri load

AM-kategooria alla kuuluvad kahe-, kolme- ja neljarattalised mopeedid.

Sisukord

Üldandmed: AM-kategooria

 • Mootori maht
  kuni 50 cm3
 • Lubatud kiirus
  kuni 45 km/h
 • Rataste arv
  2-4
 • Vanuse alammäär
  14 aastat
Mopeed
Mopeed
Mopeed
Mopeedauto

AM-kategooria õpinguid saab alustada 14-aastaselt. Arvesta aga sellega, et kuni 15-aastasel õpilasel peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks.

AM-kategooria algastme koolitus

 • Eeldus õpingute alustamiseks
  pole
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 14 aastat
 • Koolituse maht
  24 teooria- ja 12 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  14 aastat
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  14 aastat

Kaherattalise mopeedijuhi koolitus koosneb vähemalt 24 teooria- ja 12 sõidutunnist. Neljarattalise mopeedijuhi (mopeedauto) koolituse kestus ja tundide mahud sõltuvad vastava autokooli õppekavast. Teooriakursus kujutab endast lühendatud sõiduautojuhi koolitust, kuhu on lisatud mopeedi juhtimise iseärasused. Sa õpid liiklusreegleid, ohutu liiklemise põhialuseid, sõiduvarustusega seonduvat jm. Teooria- ja sõidutunnid toimuvad paralleelselt. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Lisaks autokooli põhikursusele pead läbima ka esmaabikoolituse. Pärast autokooli lõpetamist ja eksamite sooritamist väljastatakse Sulle AM-kategooria juhiluba.

Esmaabikoolitus

AM-kategooria kursuse jooksul tuleb läbida esmaabikoolitus

Esmaabikoolitus

Iga juht peab oskama esmaabi anda. Seetõttu läbivad kõik õpilased autokoolis esmaabikoolituse kogumahuga 16 akadeemilist tundi. Koolitus hõlmab lisaks teooriale ka praktikat – esmaabi andmist saate harjutada spetsiaalsetel mannekeenidel.

Esmaabikoolitus hõlmab ka elustamistehnikate omandamist ja abistamist teadvuse kaotanud inimestele. Koolituse käigus õpid tegutsemist õnnetusolukorras ning seda kuidas kutsuda abi, kuidas peatada verejooksu, kuidas anda abi šokis kannatanule ja palju muud. Tutvustatakse ka olulisi esmaabi vahendeid.

Kas kahe- või neljarattaline mopeed?

AM-kategooria juhilubadel on erinevus

Eestis levinud mopeedidel on kas kaks või neli ratast. Neljarattalist mopeedi nimetatakse mopeedautoks. Kaherattaline mopeed sarnaneb mootorrattaga ja neljarattaline mopeed sõiduautoga. Neil on erinevad juhtimisvõtted, seega erineb ka autokooli õppekava.

Eestis ei ole mopeedautoga õppesõit levinud ja enamasti pakuvad autokoolid kaherattalise mopeedijuhi koolitust.

Mopeed
Mopeed

Kui sooritad sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse Sul juhiloale kood 79.01 – see tähendab, et võid juhtida ainult kaherattalisi mopeede. Teisisõnu ei luba kaherattalise mopeedi juhtimisõigus juhtida neljarattalist mopeedi.

Arvesta sellega, et kaherattalise mopeediga tohib sõita sõiduteel, jalgrattarajal ning jalgrattateel. Kohustuslik on kanda kinnirihmatud motokiivrit.

Mopeedauto
Mopeedauto

Kui sooritad sõidueksami neljarattalise mopeediga, siis saad juhiloa koodiga 79.02 ja võid juhtida ainult mopeedautosid. Teisisõnu ei luba neljarattalise mopeedi juhtimisõigus juhtida kaherattalist mopeedi.

Mopeedautoga tohib sõita üksnes sõiduteel, nagu sõidaksid väga väikese autoga. Kiivrit kandma ei pea, kuid turvavöö tuleb kinnitada.

Paljud inimesed võivad juhtida mopeedi ka ilma juhiloata

Mopeed on kõige nõrgema mootoriga mootorsõiduk ja paljud isikud võivad seda juhtida ka ilma, et peaks käima autokoolis ja eksameid sooritama.

Kui Sul on olemas ükskõik millise mootorsõiduki kategooria juhiluba, siis annab see Sulle automaatselt õiguse ka mopeedi juhtimiseks. Sama kehtib ka siis, kui Sul on piiratud juhtimisõigus.

Kui oled sündinud enne 01.01.1993, siis on Sul AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus automaatselt olemas. See tundub ebaõiglane, kuid enne 2011. aastal kehtima hakanud liiklusseadust oli mopeed sisuliselt võrdsustatud jalgrattaga ja ka liiklus oli rahulikum. Tol ajal ei nõutud mopeedi juhtimiseks juhiluba ja kuna seadusel ei ole tagasiulatuvat jõudu, siis säilitati mopeedi juhtimise õigus inimestele, kellel see oli enne uue liiklusseaduse jõustumist.

Kui olid kehtiva liiklusseaduse jõustumisel (01.07.2011) 16–17-aastane, ehk oled sündinud 02.07.1993 – 01.07.1995, siis mopeedi juhtimisõiguse saamiseks pead sooritama üksnes teooriaeksami Transpordiametis.

Riiklikud eksamid AM-kategooria juhile

Teooriaeksam koosneb 30 küsimusest, millest 7 küsimust on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 4 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 30 minutit.

Sõidueksam toimub kahes järgus – harjutused õppeplatsil ja sõit teeliikluses. Kaherattalise mopeediga eksamit sooritades tuleb Sul platsil teha kolm kohustuslikku harjutust ja üks valikharjutus.

Kohustuslikud harjutused on:

 • Aeglussõit
 • Slaalomi sõitmine
 • Kaheksa sõitmine

Valikharjutused on (nendest valib eksamineerija välja ühe harjutuse):

 • Hädapidurdamine
 • Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine
 • Takistusest ümberpõikamine
 • Parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine

Iga harjutuse jaoks antakse kuni kaks katset. Loe täpsemalt siit.

Neljarattalise mopeediga sõidueksamit sooritades tuleb teha kaks platsiharjutust. Üks on „Parkimine manöövriga“ ja teise valib eksamineerija oma äranägemise järgi järgmisest nimekirjast:

 • piiratud alal tagasipööramine
 • parkimine rööpselt
 • tagurdamine otsesuunas või kurssi mööda

Sõit teeliikluses kestab 35–45 minutit.

Täpsemalt loe riiklikest eksamitest ja nende hindamisest siit .

Kui eksamid edukalt sooritatud, antakse Sulle AM-kategooria juhiluba, mis kehtib kümme aastat.

Muu kasulik info AM-kategooria õpilastele

Mopeedijuhi teooriakursust on võimalik läbida nii klassiõppes kui ka e-õppes.

Liikluslabis saad valmistuda teooriaeksamiks – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond näitab Sulle ka eksami sooritamise tõenäosust (huvi korral loe tehisintellekti algoritmidest siit).

Õpingute alustamiseks pead esmalt valima sobiliku autokooli. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Autokoolist saad vajaliku sõiduvarustuse (kiiver, sõidujope jm). Samas oleks enne esimest sõidutundi mõistlik soetada endale isiklik sõiduvarustus, mis sobib just Sinu kehaehitusele. Ostuga ei tasu aga kiirustada – enne tasub läbida teooriaõppe loeng, kus Sulle seletatakse varustuse valiku põhimõtteid ja nüansse.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend – kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.