Piiratud juhiluba

Eestis võib juhiloa saada juba 15–17-aastaselt ehk enne täisealiseks saamist. Sel juhul nimetatakse juhtimisõigust piiratud juhtimisõiguseks. See tähendab, et alaealine sõidukijuht võib roolis olla ainult kogenuma juhi juuresolekul.

Piiratud juhtimisõigust saab sõiduauto (B-kategooria) ja traktori (T-kategooria) juhtimiseks. Kuna jutt on alaealistest juhtidest, tuleb sellist tüüpi juhiloa saamiseks esitada Transpordiametile lapsevanema või seadusliku esindaja (nt eestkostja) kirjalik nõusolek.

B-kategooria piiratud juhtimisõigust antakse 16- ja 17-aastasele isikule. T-kategooria piiratud juhtimisõigust antakse alates 15. eluaastast.

Edasi keskendume B-kategooriale. T-kategooria piiratud juhtimisõigusest saab lugeda siit.

Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema teine isik, kellel on vastava kategooria juhiluba on olnud vähemalt 2 aastat (arvesse läheb ka esmane juhiluba). Teine isik peab olema alaealise juhi vanem või seaduslik esindaja (või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel on vastava kategooria juhiluba kehtinud vähemalt 2 aastat). Teine isik peab olema kaine ja tal peab olema kaasas juhiluba.

Piiratud juhtimisõiguse eksamitele saab minna vanuses vähemalt 16 eluaastat. Eksamitele registreerimiseks tuleb minna koos vanema või seadusliku esindajaga Transpordiameti büroosse (e-teeninduses registreeruda ei saa).

Maple leaf

Piiratud juhtimisõigusega sõidukijuht ei tohi sõita kiiremini kui 90 km/h. Tema sõiduk peab olema tähistatud tunnusmärgiga „Algaja juht“ (kõnekeeles „vahtraleht“). Tema juhiluba kehtib kuni 18-aastaseks saamiseni ja lubab juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

NB! Esmase juhiloa saamiseks tuleb sooritada Transpordiameti teooria- ja sõidueksam. See tähendab, et mõlemaid eksameid sooritatakse kaks korda – kõigepealt piiratud juhtimisõiguse ja siis esmase juhiloa saamiseks. See on ka põhjus, miks paljud nooremad juhid otsustavad autokooli lõpetada ja siis venitada kuni täisealiseks saamiseni, et saada mitte piiratud juhtimisõigusega, vaid kohe esmase juhiluba.

Miks seda nii tehakse? Autokoolis õpingute ajaks väljastatakse Sulle õpingukaart, mis annab õiguse sõita teeliikluses juhendajaga (loe täpsemalt siin). Kui autokool on lõpetatud, väljastatakse Sulle koolituskursuse tunnistus (kõnekeeles „autokooli tunnistus“), mis on tähtajatu ehk jääb kehtima elu lõpuni. See tunnistus annab samuti õiguse sõita juhendajaga. Nii et kokkuvõttes pole Sul suurt vahet, kas piiratud juhtimisõigus on käes või sõidad õpingukaardi/koolitustunnistuse alusel, sest üksinda Sa niikuinii sõita ei saa.

Me ei julgusta Sind loobuma piiratud juhtimisõiguse saamisest, vaid informeerime võimalustest. Seega kaalu erinevaid variante ja vali enda jaoks kõige sobilikum.

Järgmine jaotis

Kutseline juhiluba >>