Kutselise autojuhi koolitus (kood 95)

Veoautojuhi ametikoolitus, bussijuhi ametikoolitus, ADR

Kui Sul on C- (veoauto), CE- (veoautorong) või D-kategooria (buss) juhiluba, siis annab see Sulle õiguse sõidukit juhtida, kuid ei anna õigust töötada kutselise autojuhina. Selleks tuleb lisaks autokoolile läbida 140-tunnine ametikoolitus. See hõlmab teoreetilist ettevalmistust ja ka praktilist sõitu. Koolitusel käsitletakse muu hulgas järgimisi teemasid:

 • autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid
 • sõidumeerikud
 • veose kinnitamine
 • veose dokumentatsiooni korrektne täitmine
 • autojuhi vastutus sõitjate / veoste vedamisel
 • transpordi järelevalve, politseikontrollid
 • rahvusvaheline transport
 • autojuhi tööohutus
 • jm

Pärast kursuse läbimist märgitakse Sinu juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse märge. Edaspidi pead läbima ametikoolitusi regulaarselt, kuid väiksemas mahus – iga viie aasta tagant 35-tunnine täiendkoolitus.

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)

Pärast koodi 95 saamist võib läbida ka eraldi ADR põhikoolituse (18 tundi) ja sooritada eksami Transpordiametis, et saada autojuhi ADR koolitustunnistus viieks aastaks. See võimaldab vedada ohtlikke veoseid. Edaspidi pead läbima ADR täiendkoolitusi regulaarselt, kuid väiksemas mahus – iga viie aasta tagant 9-tunnine täiendkoolitus.

Ohtlikke veoseid liigitatakse järgmiselt:

 • Klass 1. Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed.
 • Klass 2. Gaasid.
 • Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud.
 • Klass 4.1. Kergestisüttivad tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained.
 • Klass 4.2. Tisesüttivad ained.
 • Klass 4.3. Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase.
 • Klass 5.1. Oksüdeerivad ained.
 • Klass 5.2. Orgaanilised peroksiidid.
 • Klass 6.1. Mürgised ained.
 • Klass 6.2. Nakatavad ained.
 • Klass 7. Radioaktiivsed materjalid.
 • Klass 8. Sööbivad ained.
 • Klass 9. Muud ohtlikud ained ja esemed.

Klass 1 või klass 7 veoste vedamiseks tuleb lisaks läbida vastav 8-tunniline erikoolitus. Seejärel iga 5 aasta tagant vastav 4-tunniline täiendkoolitus.

Autojuhid, kes veavad ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000 liitri ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000 liitri, peavad lisaks läbima ADR paakauto koolituse (12 tundi) ja siis iga 5 aasta tagant 6-tunnilise paakauto täiendkoolituse.

ADR täiendkoolituse saad läbida alates 1 aasta enne või kuni 2 aastat pärast kehtiva ADR tunnistuse kehtivuse lõppu. Kui möödas on rohkem kui 2 aastat, siis tuleb uuesti teha põhikoolitus.

Autojuhi ADR koolitustunnistusest loe täpsemalt siit.