Liikluslab meedias: värskeimad uudised

menu-hamburher
Päeva teema: Liikluslabi tegevjuht kiiruskaameratest
Lisateave
menu-hamburher
Hommikuintervjuu: riiklik teooriaeksam
Lisateave
menu-hamburher
Sõiduõpe ja eksamid muutusid tänasest olulisel määral
Lisateave
menu-hamburher
Liikluslab uutest teooriaeksami küsimustest Delfis
Lisateave
menu-hamburher
Liikluslab autokoolide hinnasõjast „Aktuaalses kaameras“
Lisateave
Nutikad liiklustestid

Nutikad liiklustestid

Riikliku liiklusteooriaeksami küsimuste autoritelt *

Õpi seda, mida küsitakse!

„Nutikad liiklustestid“ valmistavad Transpordiameti teooriaeksamiks kõige paremini ette.

 • A-, B-, C- ja D-kategooria testid
 • Loe selgitusi, mitte ära tuubi vastuseid pähe
 • Vasta küsimustele teemade kaupa

Liikluslabi proovieksam aitab hinnata valmidust riiklikuks eksamiks – täpselt samad reeglid, sarnases stiilis küsimused. See proovieksam on kättesaadav ainult Liikluslabi e-keskkonnas!

Meie nutika algoritmiga saad lahendada ainult keerulisi küsimusi või neid, milles oled eksinud.

Kujuta ette, kui palju aega, energiat ja närve aitavad „Nutikad liiklustestid“ säästa!

Täpsustame, et täna on ARK teooriaeksam tegelikult Transpordiameti teooriaeksam. Ajaloost: aastatel 1998–2009 võttis eksameid vastu ARK ja aastatel 2009–2020 Maanteeamet. Alates 2021. aastast võtab juhiloa saamiseks vajalikke eksameid vastu Transpordiamet.

* Liikluslabi spetsialistid koostasid Maanteeametile liiklusteooriaeksami küsimused töövõtulepingu 1-12/19/0002-1 raames 2019. aastal.

Alusta testide lahendamist tasuta Lisateave

Transpordiamet muutis 2019. aastal teooriaeksami küsimusi. Uued küsimused koostas Liikluslab. „Nutikate liiklustestide“ väljatöötamisel lähtusime põhimõttest „õpi seda, mida küsitakse“.


„Nutikad liiklustestid“ aitavad kinnistada saadud teadmisi ja valmistuda lühikese ajaga teooriaeksamiks. Teist sellist õppematerjali pole.

1. Küsimustele saab vastata teemade kaupa. Näiteks kui läbisid teema „Valgusfoorid“, siis võid vastata ainult fooride küsimustele. Küllap imestad, et sellist võimalust pakuvad üksnes Liikluslabi „Nutikad liiklustestid“.

2. Iga küsimuse juurde oleme lisanud lihtsas keeles selgituse, mis on varustatud jooniste ja eluliste näidetega. Kui tegid vea, loe selgitust ja järgmine kord oskadki juba õigesti vastata. Kas tead, mida see tähendab? Sa ei pea vastuseid pähe tuupima!

3. Meie nutikas eksamiks valmistumise algoritm pakub ainult neid teemasid ja küsimusi, milles tunned end ebakindlalt. See tähendab, et sa ei pea mitu korda samadele küsimustele vastama ega raiskama aega teemadele, mida juba niigi oskad.

Teooria lihtsas keeles

Teooria lihtsas keeles

Täiesti uus ja väga tõhus teooriaeksami ettevalmistuse viis

2019. aastal ilmus meie e-õpik „Liiklusreeglid lihtsas keeles“. Kujuta ette – me kirjutasime seaduse tavainimesele arusaadavas keeles ümber ning lisasime joonised ja selgitused!

Nüüd lasime välja õpiku uue versiooni „Teooria lihtsas keeles“. Seda on täiendatud liiklusreeglitega mitteseotud teemadega, mida kontrollitakse riiklikul teooriaeksamil:

 • Liiklusreeglid
 • Liiklusohutus
 • Psühholoogia
 • Liikluskindlustus
 • Auto ehitus ja tehnoseisund
 • Teised teemad

Kõik juhile vajalik on kirjas ühes kohas ja selges keeles! Õppematerjal aitab sooritada teooriaeksami igas kategoorias (AM, A, B, BE, C, CE, D, T).

Veel paar aastat tagasi tuli autokooli lõpetamiseks süveneda õigusaktide keerulistesse paragrahvidesse, kuid nüüd on teooriat mõnus õppida.

Mõtle, kui palju aega sa õpingute pealt kokku hoiad. Ja kui saad juhiload kätte, tunned end liikluses kindlalt!

Alusta õpiku lugemist tasuta Lisateave

Sellisel tasemel õppematerjal ei ole ainulaadne mitte üksnes Eestis, vaid enamikus Euroopa riikides. Kõik õigusaktid, mida juht peab tundma, on ühes kohas ja selges keeles ümber kirjutatud. Sa ei pea süvenema kuivas õiguskeeles kirjutatud keerulistesse paragrahvidesse.

Eesti liiklusseadust muudetakse mitu korda aastas ja paberõpik vananeks kiiresti. Meie veebiõpiku eelis on see, et sisu on alati ajakohane ja vastab kehtivatele õigusaktidele.

Paljude õpilaste ja autokoolide palvel lisasime õppematerjali ka õigusaktidega mitte seotud teemad. Nende hulgas on liiklusohutus ja -psühholoogia, auto ehitus ja tehnonõuded. Täiendatud õppematerjal teeb eksamiks ettevalmistamise veel lihtsamaks. See sisaldab teemasid, mida kontrollitakse riiklikul teooriaeksamil kõikides kategooriates (AM, A, B, BE, C, CE, D, T).

Liikluslabi e-õpe

Liikluslabi e-autokool

E-autokool on tänapäeval kõige mugavam ja kindlam viis autokooli teooriakursuse läbimiseks. Õpi sobival ajal kus iganes – kodus, tööl või bussis!

Liikluslabi e-kursus teeb autojuhtimise puust ja punaseks.

 • Suurepärane ettevalmistus teooria- ja sõidueksamiks
 • Kõik vajalikud õppematerjalid, sh „Nutikad liiklustestid“
 • Liikluslabi õppekeskkonna kõik võimalused – proovieksamid, nutikas õppealgoritm jne.

E-kursuses seletatakse liiklusreegleid lihtsas keeles. Spetsiaalselt ülesvõetud videotelt näeb keerulisi liiklusolukordi läbi juhi silmade. Animatsioonid kujutavad, kuidas töötavad auto erinevad süsteemid (näiteks sidur). Liiklustestid aitavad kinnistada teadmisi ja sooritada Transpordiameti teooriaeksami esimesel katsel. Kursus tutvustab põhjalikult eksamiautot, mis lisab sõidueksamil kindlustunnet.

Liiklusteooria e-õpe on interaktiivne ehk sa ei ole jäetud üksinda. Vajadusel saad tutvuda lisaselgitustega või esitada küsimusi õppejõule.

Praegusel hetkel on saadaval B-, C- ja CE-kategooria e-kursused ning lõppastme koolitus ehk libedasõit. Kuid varsti on tulemas ka teised kursused. Teenust osutatakse autokoolide vahendusel.

Küsi Liikluslabi e-õpet oma autokoolist!

Valid autokooli? Liiklusteooria e-õpe on üks tähtsamatest kriteeriumitest. Kui soovid minna kindla peale, läbi teooria Liikluslabi e-autokoolis. Meie tublid õpilased sooritavad eksamid esimesel katsel!

Täpsustame, et täna on ARK teooriaeksam tegelikult Transpordiameti teooriaeksam. Ajaloost: aastatel 1998–2009 võttis eksameid vastu ARK ja aastatel 2009–2020 Maanteeamet. Alates 2021. aastast võtab juhiloa saamiseks vajalikke eksameid vastu Transpordiamet.

Tegevusluba

Tegevusluba

Liikluslabi e-õpe on Transpordiameti poolt kontrollitud ja B-, C-, CE-kategooriate elektroonilise õppekeskkonnana ametlikult registreeritud.

Liikluslabil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 02.07.2020 väljastatud tegevusluba nr 156.

Õppematerjalide autorid

Juri Ess

Juri Ess

Doktorant (TalTech)

Kõrgharidus: mootorsõidukijuhi koolitamine (TKTK), transpordiplaneerimine (TalTech), autotehnika (TKTK)

Kogemus:

 • Liiklusohutuse uuringud ja auditid
 • Liiklusõpetajate koolitus (TalTech, TKTK, EMÜ)
 • Õppematerjalide autor
 • Autokoolide nõustamine ja õppekavade koostamine
 • Teooria- ja sõiduõpetaja
Vladimir Ess

Vladimir Ess

Kogemus:

 • Liiklusteooria õpetaja (20 aastat kogemust)
 • Liiklustestide ja õppematerjalide koostamine (15 aastat kogemust)
 • Õppedokumentatsiooni koostamine ja autokoolide nõustamine

Liikluslabi õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Liikluslab tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa alusel ja pakub autokoolidele oma e-keskkonda B-kategooria alg- ja lõppastme teooriakursuste läbiviimiseks ning C- ja CE-kategooria teooriakursuste läbiviimiseks. Liikluslabi e-õppe keskkond on kontrollitud ja ametlikult registreeritud Transpordiameti poolt. Liikluslabi e-kursusi saab läbida eesti ja vene keeles. Liikluslabi B-kategooria algaste e-kursust saab läbida ka inglise keeles.

E-kursuseid läbivaid õpilasi kureerib autokool – registreerib neid õppele, vastab õppekeskkonna kaudu esitatud küsimustele, viib läbi kontaktõppe tunde ja teooriaeksami ning väljastab dokumente. Need protsessid on reguleeritud autokooli sisekorraeeskirjadega. Autokooli õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused ning õppekavad on leitavad autokooli veebilehelt.

Kui autokool avab õpilasele ligipääsu e-kursusele, saab õpilane Liikluslabilt e-kirja, mille kaudu siseneb e-keskkonda, registreerib endale kasutajakonto ja alustab õppimist. B-kategooria algastme e-kursus sisaldab 17 peatükki ja lõppastme e-kursus sisaldab 4 peatükki, C-kategooria e-kursus sisaldab 16 peatükki, CE-kategooria e-kursus sisaldab 16 peatükki. Peatükid tuleb läbida järjekorras – kuni õpilasel ei ole eelmist peatükki lõpetanud, ei saa ta järgmist alustada. Läbitud peatükkide juurde saab tagasi tulla. Igas peatükis (välja arvatud “Sissejuhatus”) peab õpilane vastama testiküsimustele ja tegema seejärel nende põhjal kontrolltöö. Kontrolltöö reeglid sõltuvad testiküsimuste arvust peatükis. Suurtes peatükkides koosneb kontrolltöö 30, keskmistes 20 ja väikestes 10 küsimusest. Valesti vastatud küsimuste arv ei tohi ületada 10%. Kui koolituse ajal tekib õpilasel küsimusi, saab ta neid küsida oma õpetajalt, kasutades e-keskkonna funktsiooni „Esita küsimus“. Õpetaja vastab küsimustele esimesel võimalusel. B-kategooria kursuse juurde kuuluvad kontaktõppe tunnid – algastme e-kursuse juurde kuulub 6 tundi ja lõppastmekoolituse juurde 1 tund, mida korraldab ja viib läbi autokool. Kursus lõpeb teooriaeksamiga, mille reegleid kehtestab autokool. Eksamireeglid on leitavad autokooli õppekavast.

E-kursuse läbimine on ajaliselt piiratud. B-kategooria algastme e-kursus ja C-, CE-kategooria e-kursused on kättesaadavad 90 päeva jooksul ning lõppastme koolitus on kättesaadav 7 päeva jooksul. Kui õpilane soovib pikendada ligipääsu e-kursusele, saab ta teha seda e-keskkonna jaotises “Paketi tasu” valides sobivat varianti. Pikendamise hinnad on toodud veebilehel liikluslab.ee ja e-keskkonna jaotises “Paketi tasu”. Topeltmaksete välistamiseks saab e-kursust pikendada vaid siis, kui ligipääs eelmisele e-kursusele on aegunud.

Liikluslab garanteerib ja tagab õppematerjalide kõrge kvaliteedi, nende vastavuse kehtivale seadusandlusele ning e-keskkonna korrektse töö. Liikluslabi spetsialistide pädevus on kirjeldatud ülevalpool. Õppuri ja Liikluslabi õigused ja kohustused on sätestatud Liikluslabi kasutustingimustes. Privaatsuspoliitika-, küpsiste kasutamise ja müügitingimustega saab õppur tutvuda veebilehel liikluslab.ee.

Lisainfo

Autokooli teooriakursust saab läbida kas klassis või veebis. Esimesel juhul kestab B-kategooria õpe tavaliselt 8 nädalat, loenguid peetakse tööpäevadel õhtuti.

E-õppe puhul läbib õpilane materjali iseseisvalt. Liikluslabi pakutud e-kursus on kvaliteetne ja sisaldab kõiki vajalikke õppematerjale ja liiklusteste. Teemasid läbitakse järjest, alustades lihtsamatest ja lõpetades keerulistega.

Iga teema on jagatud väiksemateks osadeks, mis teeb õppimise lihtsamaks. Iga osa lõpus on toodud testiküsimused, mis aitavad kinnistada omandatud teadmisi ning valmistavad sind ette teooriaeksamiks. Iga teema kohta tuleb teha kontrolltööd.

E-kursuse materjalid on esitatud erineval kujul – tekst ja joonised, video ja animatsioon. Seejuures saad sa kasutada kõiki Liikluslabi pakutavaid võimalusi, näiteks lahendada liiklusteste „nutikalt“ ja teha kuni 50 proovieksamit.

Pärast e-kursuse läbimist on sul kõik vajalikud teadmised eksamite edukaks sooritamiseks nii autokoolis kui ka Transpordiametis.

Parkimisaabits

Parkimisaabits

Valmistu sõidueksamiks ja säästa sõidutundide pealt!

Vilets parkimine on üks levinumaid sõidueksamil läbikukkumise põhjuseid. Kohustuslikest sõidutundidest tihti ei piisa, et õppida sõiduautot kindlalt parkima. Parkimisaabits aitab säästa lisasõidutundidelt ja omandada parkimisoskus liigse stressita.

Omandad kõik parkimisvõtted ja harjutused, mida kontrollitakse B-kategooria sõidueksamil. Parkimisaabits annab täpsed juhised, mida on lihtne mõista ja täita ning mis peamine, kerge meelde jätta. Kõik põhineb lihtsatel orientiiridel.

Parkimise käiku selgitatakse samm-sammult algusest lõpuni. Saad teada, mida teha, kui parkisid valesti (auto on parkimiskohas viltu). See on just algajate juhtide jaoks väga tähtis.

Parkimisaabits maksab vähem kui sõidutund, kuid säästab sulle mitmeid tunde. Õpi parkima stressivabalt, kiiresti ja kergesti!

Alusta õppimist tasuta Lisateave

Parkimisaabits selgitab:

 • külgparkimist (paremalt ja vasakult),
 • külgparkimist ebastandardsele parkimiskohale,
 • tagurpidi parkimist täisnurga all,
 • tagurpidi parkimist parkimisjoonte vahele,
 • edaspidi parkimist täisnurga all.

Samuti õpite sooritama eksamiharjutusi:

 • piiratud alal tagasipööramine,
 • tagurdamine otsesuunas,
 • tagurdamine kurvi mööda.

Lisaks selgitame detailselt, kuidas hinnatakse parkimist ja harjutuste sooritamist sõidueksamil ning kuidas sooritada eksam esimesel katsel.