Liikluslab meedias: värskeimad uudised

menu-hamburher
Päeva teema: Liikluslabi tegevjuht kiiruskaameratest
Lisateave
menu-hamburher
Hommikuintervjuu: riiklik teooriaeksam
Lisateave
menu-hamburher
Sõiduõpe ja eksamid muutusid tänasest olulisel määral
Lisateave
menu-hamburher
Liikluslab uutest teooriaeksami küsimustest Delfis
Lisateave
menu-hamburher
Liikluslab autokoolide hinnasõjast „Aktuaalses kaameras“
Lisateave
Nutikad liiklustestid

Nutikad liiklustestid

Transpordiameti eksamiküsimuste autoritelt

Õpi seda, mida küsitakse!

„Nutikad liiklustestid“ on ainsad, mis valmistavad ka tegelikult uueks teooriaeksamiks ette.

 • A-, B-, C- ja D-kategooria testid
 • Loe selgitusi, mitte ära tuubi vastuseid pähe
 • Vasta küsimustele teemade kaupa

Liikluslabi proovieksam on sama, mis Transpordiameti eksam - samad reeglid, sarnases stiilis küsimused.

Meie nutika algoritmiga saad lahendada ainult keerulisi küsimusi või neid, milles oled eksinud.

Uued testiküsimused ja proovieksam Transpordiameti reeglite järgi on kättesaadavad ainult Liikluslabi e-keskkonnas.

Kujuta ette, kui palju aega, energiat ja närve aitavad „Nutikad liiklustestid“ säästa!

Täpsustame, et täna on ARK teooriaeksam tegelikult Transpordiameti teooriaeksam. Ajaloost: aastatel 1998–2009 võttis eksameid vastu ARK ja aastatel 2009–2020 Maanteeamet. Alates 2021. aastast võtab juhiloa saamiseks vajalikke eksameid vastu Transpordiamet.

Alusta testide lahendamist tasuta Lisateave

Transpordiamet muutis 2019. aastal teooriaeksami küsimusi. Uued küsimused koostas Liikluslab. „Nutikate liiklustestide“ väljatöötamisel lähtusime põhimõttest „õpi seda, mida küsitakse“.


Vaata videot

„Nutikad liiklustestid“ aitavad kinnistada saadud teadmisi ja valmistuda lühikese ajaga teooriaeksamiks. Teist sellist õppematerjali pole.

1. Küsimustele saab vastata teemade kaupa. Näiteks kui läbisid teema „Valgusfoorid“, siis võid vastata ainult fooride küsimustele. Küllap imestad, et sellist võimalust pakuvad üksnes Liikluslabi „Nutikad liiklustestid“.

2. Iga küsimuse juurde oleme lisanud lihtsas keeles selgituse, mis on varustatud jooniste ja eluliste näidetega. Kui tegid vea, loe selgitust ja järgmine kord oskadki juba õigesti vastata. Kas tead, mida see tähendab? Sa ei pea vastuseid pähe tuupima!

3. Meie nutikas eksamiks valmistumise algoritm pakub ainult neid teemasid ja küsimusi, milles tunned end ebakindlalt. See tähendab, et sa ei pea mitu korda samadele küsimustele vastama ega raiskama aega teemadele, mida juba niigi oskad.

Teooria lihtsas keeles

Teooria lihtsas keeles

Täiesti uus ja väga tõhus teooriaeksami ettevalmistuse viis

2019. aastal ilmus meie e-õpik „Liiklusreeglid lihtsas keeles“. Kujuta ette – me kirjutasime seaduse tavainimesele arusaadavas keeles ümber ning lisasime joonised ja selgitused!

Nüüd lasime välja õpiku uue versiooni „Teooria lihtsas keeles“. Seda on täiendatud liiklusreeglitega mitteseotud teemadega, mida kontrollitakse riiklikul teooriaeksamil:

 • Liiklusreeglid
 • Liiklusohutus
 • Psühholoogia
 • Liikluskindlustus
 • Auto ehitus ja tehnoseisund
 • Teised teemad

Kõik juhile vajalik on kirjas ühes kohas ja selges keeles! Õppematerjal aitab sooritada teooriaeksami igas kategoorias (AM, A, B, BE, C, CE, D, T).

Veel paar aastat tagasi tuli autokooli lõpetamiseks süveneda õigusaktide keerulistesse paragrahvidesse, kuid nüüd on teooriat mõnus õppida.

Mõtle, kui palju aega sa õpingute pealt kokku hoiad. Ja kui saad juhiload kätte, tunned end liikluses kindlalt!

Alusta õpiku lugemist tasuta Lisateave

Sellisel tasemel õppematerjal ei ole ainulaadne mitte üksnes Eestis, vaid enamikus Euroopa riikides. Kõik õigusaktid, mida juht peab tundma, on ühes kohas ja selges keeles ümber kirjutatud. Sa ei pea süvenema kuivas õiguskeeles kirjutatud keerulistesse paragrahvidesse.

Eesti liiklusseadust muudetakse mitu korda aastas ja paberõpik vananeks kiiresti. Meie veebiõpiku eelis on see, et sisu on alati ajakohane ja vastab kehtivatele õigusaktidele.

Paljude õpilaste ja autokoolide palvel lisasime õppematerjali ka õigusaktidega mitte seotud teemad. Nende hulgas on liiklusohutus ja -psühholoogia, auto ehitus ja tehnonõuded. Täiendatud õppematerjal teeb eksamiks ettevalmistamise veel lihtsamaks. See sisaldab teemasid, mida kontrollitakse riiklikul teooriaeksamil kõikides kategooriates (AM, A, B, BE, C, CE, D, T).

Liikluslabi e-õpe

Liikluslabi e-autokool

E-autokool on tänapäeval kõige mugavam ja kindlam viis autokooli teooriakursuse läbimiseks. Õpi sobival ajal kus iganes – kodus, tööl või bussis!

Liikluslabi e-kursus teeb autojuhtimise puust ja punaseks.

 • Suurepärane ettevalmistus teooria- ja sõidueksamiks
 • Kõik vajalikud õppematerjalid, sh „Nutikad liiklustestid“
 • Liikluslabi õppekeskkonna kõik võimalused – proovieksamid, nutikas õppealgoritm jne.

E-kursuses seletatakse liiklusreegleid lihtsas keeles. Spetsiaalselt ülesvõetud videotelt näeb keerulisi liiklusolukordi läbi juhi silmade. Animatsioonid kujutavad, kuidas töötavad auto erinevad süsteemid (näiteks sidur). Liiklustestid aitavad kinnistada teadmisi ja sooritada Transpordiameti teooriaeksami esimesel katsel. Kursus tutvustab põhjalikult eksamiautot, mis lisab sõidueksamil kindlustunnet.

Liiklusteooria e-õpe on interaktiivne ehk sa ei ole jäetud üksinda. Vajadusel saad tutvuda lisaselgitustega või esitada küsimusi õppejõule.

Praegusel hetkel on saadaval e-kursus sõiduautojuhtidele – B-kategooria ja lõppastme koolitus ehk libedasõit. Kuid varsti on tulemas ka teised kursused. Teenust osutatakse autokoolide vahendusel.

Küsi Liikluslabi e-õpet oma autokoolist!

Valid autokooli? Liiklusteooria e-õpe on üks tähtsamatest kriteeriumitest. Kui soovid minna kindla peale, läbi teooria Liikluslabi e-autokoolis. Meie tublid õpilased sooritavad eksamid esimesel katsel!

Täpsustame, et täna on ARK teooriaeksam tegelikult Transpordiameti teooriaeksam. Ajaloost: aastatel 1998–2009 võttis eksameid vastu ARK ja aastatel 2009–2020 Maanteeamet. Alates 2021. aastast võtab juhiloa saamiseks vajalikke eksameid vastu Transpordiamet.

Tegevusluba

Tegevusluba

Liikluslabi e-õpe on Transpordiameti poolt kontrollitud ja B-kategooria elektroonilise õppekeskkonnana ametlikult registreeritud.

Liikluslabil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 02.07.2020 väljastatud tegevusluba nr 156.

Õppematerjalide autorid

Juri Ess

Juri Ess

Doktorant (TalTech)

Kõrgharidus: mootorsõidukijuhi koolitamine (TKTK), transpordiplaneerimine (TalTech), autotehnika (TKTK)

Kogemus:

 • Liiklusohutuse uuringud ja auditid
 • Liiklusõpetajate koolitus (TalTech, TKTK, EMÜ)
 • Õppematerjalide autor
 • Autokoolide nõustamine ja õppekavade koostamine
 • Teooria- ja sõiduõpetaja
Vladimir Ess

Vladimir Ess

Kogemus:

 • Liiklusteooria õpetaja (20 aastat kogemust)
 • Liiklustestide ja õppematerjalide koostamine (15 aastat kogemust)
 • Õppedokumentatsiooni koostamine ja autokoolide nõustamine

Õppetöö korraldus

Liikluslab pakub autokoolidele oma e-keskkonda teooriakursuse läbiviimiseks. Autokool kureerib õpet läbivaid õpilasi ise – registreerib neid õppele, vastab õppekeskkonna kaudu esitatud küsimustele, viib läbi teooriaeksami. Need protsessid on reguleeritud autokooli sisekorraeeskirjadega.

Liikluslab omakorda garanteerib ja tagab õppematerjalide kõrge kvaliteedi, nende vastavuse kehtivale seadusandlusele ning e-keskkonna korrektsee töö.

Lisainfo

Autokooli teooriakursust saab läbida kas klassis või veebis. Esimesel juhul kestab õpe tavaliselt 8 nädalat, loenguid peetakse tööpäevadel õhtuti.

E-õppe puhul läbib õpilane materjali iseseisvalt. Liikluslabi pakutud e-kursus on kvaliteetne ja sisaldab kõiki vajalikke õppematerjale ja liiklusteste. Teemasid läbitakse järjest, alustades lihtsamatest ja lõpetades keerulistega.

Iga teema on jagatud väiksemateks osadeks, mis teeb õppimise lihtsamaks. Iga osa lõpus on toodud testiküsimused, mis aitavad kinnistada omandatud teadmisi ning valmistavad sind ette teooriaeksamiks. Iga teema kohta tuleb teha kontrolltööd.

E-kursuse materjalid on esitatud erineval kujul – tekst ja joonised, video ja animatsioon. Seejuures saad sa kasutada kõiki Liikluslabi pakutavaid võimalusi, näiteks lahendada liiklusteste „nutikalt“ ja teha kuni 50 proovieksamit.

Pärast e-kursuse läbimist on sul kõik vajalikud teadmised eksamite edukaks sooritamiseks nii autokoolis kui ka Transpordiametis.

Parkimisaabits

Parkimisaabits

Valmistu sõidueksamiks ja säästa sõidutundide pealt!

Vilets parkimine on üks levinumaid sõidueksamil läbikukkumise põhjuseid. Kohustuslikest sõidutundidest tihti ei piisa, et õppida sõiduautot kindlalt parkima. Parkimisaabits aitab säästa lisasõidutundidelt ja omandada parkimisoskus liigse stressita.

Omandad kõik parkimisvõtted ja harjutused, mida kontrollitakse B-kategooria sõidueksamil. Parkimisaabits annab täpsed juhised, mida on lihtne mõista ja täita ning mis peamine, kerge meelde jätta. Kõik põhineb lihtsatel orientiiridel.

Parkimise käiku selgitatakse samm-sammult algusest lõpuni. Saad teada, mida teha, kui parkisid valesti (auto on parkimiskohas viltu). See on just algajate juhtide jaoks väga tähtis.

Parkimisaabits maksab vähem kui sõidutund, kuid säästab sulle mitmeid tunde. Õpi parkima stressivabalt, kiiresti ja kergesti!

Alusta õppimist tasuta Lisateave

Parkimisaabits selgitab:

 • külgparkimist (paremalt ja vasakult),
 • külgparkimist ebastandardsele parkimiskohale,
 • tagurpidi parkimist täisnurga all,
 • tagurpidi parkimist parkimisjoonte vahele,
 • edaspidi parkimist täisnurga all.

Samuti õpite sooritama eksamiharjutusi:

 • piiratud alal tagasipööramine,
 • tagurdamine otsesuunas,
 • tagurdamine kurvi mööda.

Lisaks selgitame detailselt, kuidas hinnatakse parkimist ja harjutuste sooritamist sõidueksamil ning kuidas sooritada eksam esimesel katsel.