Riikliku teooriaeksami küsimustest

Transpordiamet tellib eksamiküsimusi hangete raames. Alates 2024. a koosneb eksamiküsimuste pank kokku 2000 küsimusest. Kuigi tundub, et see number on suur, peab arvestama, et need küsimused on 8 kategooria kohta (AM, A, B, BE, C, CE, D ja T).

Enamuse eksamiküsimustest koostasid Liikluslabi spetsialistid, kes töötavad välja meie liiklusteste ja teisi õppematerjale. 200 küsimust töötas Transpordiamet ise välja ja selles töös osales ka meie õppematerjalide tippspetsialist.

B kategooria
Kõik kategooriad

Juri Ess (Liikluslab)

Vitali Nester (Liikluslab)

Teised autorid

Transpordiamet *

Juri Ess (Liikluslab)

Vitali Nester (Liikluslab)

Teised autorid

Transpordiamet *

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

70%
● Liikluslab 2019
● Liikluslab 2023
● Teised

Liikluslab pakub kõige kvaliteetsemat ettevalmistust riiklikuks eksamiks

Meie meeskond koosneb tipptaseme spetsialistidest, kes mitte ainult ei koosta meie õppematerjale, vaid ka koostavad riigile eksamiküsimusi, koolitavad autokoolide õpetajaid ja eksamineerijaid.

Vladimir Ess

Dr. Juri Ess

Liikluslab, tegevjuht
Eksamiküsimuste autor 2019, 2023
Juri Ess

Vitali Nester

Autosert, koolitaja
Liikluslab, autor
Eksamiküsimuste autor 2023
Vladimir Ess

Rasmus Ojamets

Liikluslab, tippspetsialist
Transpordiameti peaspetsialist teooriaeksamite valdkonnas kuni 2021*

Riikliku teooriaeksami küsimused on salastatud ja teised autorid ei tea küsimusi, mille koostasid meie spetsialistid. Transpordiamet ei kasuta kõiki küsimusi üheaegselt ehk küsimuste pangast võetakse ports küsimusi, mis teatud aja jooksul asendatakse teise portsuga jne. Transpordiamet ei avalda, millised küsimused on konkreetsel ajahetkel kasutusel. Eksamiküsimused kuuluvad Transpordiametile, kellel on õigus teha eksamiküsimustes muudatusi (nt seoses seadusandluse muudatusega või erinevate autorite stiili ühtlustamiseks). Oleme olukorraga kursis ja täiendame pidevalt oma õppematerjale vastavalt nendele muudatustele.

Viited

2024. a riikliku teooriaeksami küsimuste kohta saab lugeda Transpordiameti veebilehel.

Avalik dokumendiregister
  • Liiklusteooria küsimuste koostamine 2019. aastal (Liikluslab OÜ)
  • Liiklusteooria küsimuste koostamine 2023. aastal (Juri Ess)
  • Liiklusteooria küsimuste koostamine 2023. aastal (Vitali Nester)
Ära jäta homseks, alusta teekonda juhiloani kohe!

Alusta õppimist