D-kategooria load (või D1)

Bussi load, trolli load

D-kategooriasse kuuluvad bussid, liigendbussid, trollid ja liigendtrollid. Tegemist on sõidukitega, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat.

Sisukord

Üldandmed: D-kategooria

 • Sõitjate arv
  üle 8
 • Haagise täismass
  kuni 750 kg
 • Vanuse alammäär
  24 aastat
 • Eeldus juhiloa saamiseks
  B-kategooria mootorsõiduki juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  2 aastat
D category
D category

D-kategooria juhiloaga võib vedada kerghaagist (täismassiga kuni 750 kg). D-kategooria juhtimisõiguse eeldus on B-kategooria juhiloa olemasolu vähemalt kaks aastat (selle hulka ei kuulu aeg, mil Sa omad esmast juhiluba ja piiratud juhtimisõigusega juhiluba).

D-kategooriasse kuulub ka troll. Kui soovid töötada trollijuhina, pead lõpetama D-kategooria koolituse autokoolis ja edukalt sooritama Transpordiameti eksamid. Seejärel pead läbima lisakoolituse Tallinna Linnatranspordi AS-is, kus selgitatakse elektrisõiduki omapärasid. Mingeid lisaeksameid Transpordiametis aga tegema ei pea.

D-kategooria juhi koolitus

 • Eeldus õpingute alustamiseks
  omad B-kategooria juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  1,5 aastat
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 23,5 aastat
 • Koolituse maht
  20 teooria- ja 20 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  23 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  23 a ja 9 kuud

D-kategooria õpe koosneb minimaalselt 20 teooriatunnist ning vähemalt 20 sõidutunnist. Õppe eesmärk on anda D-kategooria sõiduki juhtimiseks vajalikke teadmisi, et olla valmis ohutult ja teisi arvestavalt vastava kategooria sõidukiga liiklema. Täpsemalt saad D-kategooria õppekavaga tutvuda siin.

D1-kategooria load

 • Pikkus
  kuni 8 m
 • Sõitjate arv
  9-16
 • Vanuse alammäär
  21 aastat
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 20,5 aastat
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  omad B-kategooria juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  pool aastat
 • Eeldus juhiloa saamiseks
  omad B-kategooria juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  1 aasta
D1 category

D1-alamkategooria sõiduk on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni 16 sõitjat ning selle pikkus ei ületa kaheksat meetrit.

D1-alamkategooria juhiloaga võib vedada kerghaagist (täismassiga kuni 750 kg).

Juhtimisõiguse eelduseks on B-kategooria juhiloa olemasolu vähemalt ühe aasta jooksul. Esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa omamise aega ei arvestata.

Õppekava on sama, mis D-kategoorial, mis on ka põhjus, miks on D1-koolitused Eestis väga vähe levinud – koolitus ja hind on praktiliselt samad, seega eelistatakse õppida täis D-kategooria juhiks.

Riiklikud eksamid D1- ja D-kategooria juhtidele

D1- ja D-kategooria juhi riiklike eksamite reeglid on samad.

Teooriaeksam koosneb 50 küsimusest, millest 12 küsimust on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Aega eksami lahendamiseks antakse kuni 40 minutit.

Sõidueksam toimub kahes järgus – harjutused õppeplatsil ja sõit teeliikluses. Platsil tuleb Sul teha järgmisi harjutusi:

 • tagurdamine boksi pöördega
 • bussi parkimine

Kokku antakse Sulle kahe harjutuse sooritamiseks kuni 10 minutit. Harjutuste skeemid, kirjeldused ja hindamisnõuded leiad siit.

Sõit teeliikluses kestab vähemalt 45 minutit.

Täpsemalt loe riiklikest eksamitest ja nende hindamisest siit.

Pärast eksamite sooritamist saad 24-aastaselt D-kategooria juhiloa (D1-kategooria puhul on vanuse alampiir 21). Juhiluba antakse välja kehtivusega viis aastat.

D-kategooria juhiluba annab automaatselt õiguse juhtida T-kategooria sõidukit ja masinrongi täismassiga kuni 18 000 kg.

Tractor
Tractor with trailer

Muu kasulik info D-kategooria õpilastele

Bussijuhi teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad ka teooriaeksamiks valmistuda – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond näitab Sulle ka eksami sooritamise tõenäosust (huvi korral loe tehisintellekti algoritmidest siit).

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend – kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.