C-kategooria load (või C1)

Veoauto load

C-kategooriasse kuuluvad veoautod täismassiga üle 3500 kg.

Sisukord

Üldandmed: C-kategooria

 • Täismass
  üle 3,5 t
 • Vanuse alammäär
  21 aastat
 • Eeldus juhiloa saamiseks
  B-kategooria mootorsõiduki juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  1 aasta
 • Istekohtade arv
  kuni 9
C category
C category
C category

Sarnaselt sõiduautodele võib veoautos olla lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat. Reeglina on veoautos üks kuni kolm sõitjakohta. Erandi moodustavad alarmsõidukid (nt päästjad) ja militaarsõidukid.

C-kategooria juhiloaga võib vedada kerghaagist (täismassiga kuni 750 kg). C-kategooria alarmsõiduk võib vedada haagist täismassiga kuni 3500 kg.

C-kategooria juhtimisõiguse eeldus on B-kategooria juhiloa olemasolu vähemalt ühe aasta jooksul (selle hulka ei kuulu aeg, mil omad esmast juhiluba ja piiratud juhtimisõigusega juhiluba).

C-kategooria juhi koolitus

 • Eeldus õpingute alustamiseks
  B-kategooria mootorsõiduki juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe)
  pool aastat
 • Vanus õpingute alustamiseks
  (ei laiene kaitseväe koolitustele)
  al 20,5 aastat
 • Koolituse maht
  20 teooria- ja 10 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  20 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  20 a ja 9 kuud

Autokoolis tuleb Sul läbida vähemalt 20 teooria- ja vähemalt 10 sõidutundi. Teoorialoengutes süvendad oma teadmisi liiklusreeglitest ja -ohutusest, liikluspsühholoogiast jm. Lisaks õpid tundma sõiduki omadusi, mida rakendada 10 sõidutunni ajal, kus juhid sõidukit erineva liiklustihedusega teedel. Õppekavaga saad tutvuda siin.

Kui C-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel omad C1-alamkategooria või üheaegselt omandatud B-kategooria ja C1-alamkategooria (nn BC1) juhiluba, pead saama ettevalmistuse teooriaõppes, mille maht on vähemalt 5 õppetundi ja õppesõidus, mille maht on samuti vähemalt 5 õppetundi. Koolitusel keskendub autokool erisustele C-kategooria ja C1-alamkategooria auto juhtimisel.

C1-kategooria load

 • Täismass
  3,5 - 7,5 t
 • Vanuse alammäär
  18 aastat
 • Eeldus õpingute alustamiseks
  piisab esmasest juhiloast
  B juhiluba
 • Vanus õpingute alustamiseks
  al 17 aastat
 • Koolituse maht
  20 teooria- ja 10 sõidutundi
 • Riiklikku teooriaeksamit võib sooritada vanuses
  17 a ja 6 kuud
 • Riiklikku sõidueksamit võib sooritada vanuses
  17 a ja 9 kuud
C1 category
C1 category
C1 category

C1-alamkategooriasse kuuluvad väiksemad veoautod ja mikrobussid täismassiga 3500–7500 kg. Õppekava on sama, mis C-kategoorial, mis on ka põhjus, miks on C1-koolitused Eestis väga vähe levinud – koolitus ja hind on praktiliselt samad, seega eelistatakse õppida täis C-kategooria juhiks.

C1-alamkategooria veoauto juhiks saab õppida ka koos B-kategooriaga (nn BC1-kategooria).

Riiklikud eksamid C1- ja C-kategooria juhtidele

C- ja C1-kategooria juhi riiklikud eksamite reeglid on samad.

Teooriaeksam koosneb 45 küsimusest, millest 12 küsimust on liiklusohutuse teemadel. Võid teha kokku kuni 5 viga, kuid liiklusohutusele pühendatud küsimustes on lubatud kõige rohkem üks viga. Eksami lahendamiseks antakse kuni 35 minutit.

Sõidueksam toimub kahes järgus – harjutused õppeplatsil ja sõit teeliikluses. Platsil tuleb Sul teha järgmisi harjutusi:

 • tagurdamine boksi pöördega
 • ohutu parkimine veose pealelaadimiseks

Kokku antakse Sulle kahe harjutuse sooritamiseks kuni 10 minutit. Harjutuste skeemid, kirjeldused ja hindamisnõuded leiad siit.

Sõit teeliikluses kestab vähemalt 45 minutit.

Täpsemalt loe riiklikest eksamitest ja nende hindamisest siin.

Kui oled eelnimetatud eksamid sooritanud, saad 21-aastaselt C-kategooria juhiloa (C1-kategooria juhiluba väljastatakse 18-aastaselt) ning juhiluba kehtib viis aastat.

C-kategooria juhiluba annab automaatselt õiguse juhtida T-kategooria sõidukit ja masinrongi täismassiga kuni 18 000 kg.

Tractor
Tractor with trailer

Muu kasulik info C1- ja C-kategooria õpilastele

Veoautojuhi teooriakursust saad mugavalt läbida Liikluslabi e-õppes.

Liikluslabis saad ka teooriaeksamiks valmistuda – kontrollida ja täiendada oma teadmisi. Õppekeskkond näitab Sulle ka eksami sooritamise tõenäosust (huvi korral loe tehisintellekti algoritmidest siit).

Õpingute alustamiseks tuleb esmalt valida sobilik autokool. Sellest, mida autokooli valikul arvestada ning kust leida autokoolide nimekiri koos õpilaste tagasisidega, loe siit.

Enne autokooli minekut taotle endale tervisetõend – kui see on olemas, kontrolli selle kehtivust. Sellest, kuidas seda teha, loe lähemalt siit.

Kui Sa ei soorita Transpordiameti sõidueksamit kolmanda korraga, saadetakse Sind autokooli jätkuõppele. Sellest saab täpsemalt lugeda siit.