Hea teada

Teooriaeksam

Eksami reeglid

Transpordiameti teooriaeksam tehakse spetsiaalses eksamiprogrammis tahvelarvuti abil. Mootorsõiduki eri kategooriate eksamitel on erinev arv küsimusi. Erinev on ka ajapiirang ja lubatud vigade arv.

Kõigi kategooriate küsimused on jaotatud kahte ossa:

 • liiklusohutuse küsimused,
 • ülejäänud teemade küsimused.

Liiklusohutuse küsimustes võib olla ainult üks viga.

Vt lähemalt siit.

Kategooria Küsimusi kokku Liiklusohutuse küsimused Ajapiirang (min)
AM 30 7 30
A, A2, A1 40 10 30
B, B1 40 10 30
BC1 45 12 35
C, C1 45 12 35
D, D1 50 12 40
BE 30 5 30
CE, C1E 30 5 30
DE, D1E 30 5 30

Lubatud vigade arv:

Kui küsimusi on 30, tohib teha kuni neli viga (liiklusohutuse küsimustes üks viga).

Kui küsimusi on üle 30, tohib teha kuni viis viga (liiklusohutuse küsimustes üks viga).

Eksamiküsimused

Eksamiküsimused hõlmavad kõiki teemasid ja valdkondi, mida juht peab valdama: liiklusreeglid, liiklusohutus, sõiduki tehnonõuded ja kasutamine, liikluspsühholoogia jne.

Küsimusel on kaks või kolm vastusevarianti, millest vaid üks on õige. Küsimus esitatakse konkreetse olukorra kohta ja küsitakse, kuidas on õige toimida. Paljud küsimused käivad sõiduki tundmise kohta (kuidas kapotti lahti teha; mida teha, kui klaasid on uduseks tõmbunud jne).

Küsimuste joonised on isomeetrilised:

Instagram

Kõige parema ettekujutuse eksamiküsimustest saad, kui lahendad Liikluslabi „Nutikaid liiklusteste“.

Kuidas sooritada eksam esimesel katsel?

Kõige sagedamini tehakse eksamil vigu õigusaktide (sh liiklusreeglite) küsimustes. See ei ole üllatav, sest Eesti liiklust puudutavad õigusaktid on kahtlemata keerulised. Toome paar näidet teemade kohta, milles sageli eksitakse: robotliikurid, ülekäigukoht, keelumärkide mõjuala.

Kuidas sooritada eksam esimesel katsel? Vastus on väga lihtne – tuleb õppida, mitte õnnele lootma jääda. Lisaks on oluline mitte lahendada vananenud teste. See on suur probleem, sest osa Eestis müüdavatest õpikutest on sisuliselt vananenud ega valmista praeguste eksamite jaoks ette. Tegime selle kohta lausa eraldi Facebooki postituse.

Sõidueksam

Eksami reeglid

Üldiselt sooritatakse sõidueksam Transpordiameti või autokooli sõidukiga. B-kategooria (sõiduauto) eksam sooritatakse ühes järgus, ülejäänud kategooriate eksamid kahes järgus (plats ja linn).

Eksam algab sõiduki tehnilise seisukorra ja ohutuse küsimustele vastamisega. Esitatakse vähemalt kaks küsimust (vt siit).

 1. Näidake, kuidas te kontrollite suunatulede korrasolekut.
 2. Näidake, kuidas te kontrollite ohutulede korrasolekut.
 3. Näidake, kuidas te kontrollite pidurite korrasolekut.
 4. Näidake, kuidas te kontrollite piduritulesid.
 5. Palun avage auto kapott. Järgmine küsimus puudutab mootoriruumi agregaate.
 6. Näidake, kus on klaasipesuvedeliku paak.
 7. Näidake, kuidas ja kuhu valatakse klaasipesuvedelikku.
 8. Näidake, kuidas saab kontrollida õlitaset.
 9. Näidake, kuidas te avate kütusepaagi luugi.
 10. Näidake, kuidas te kontrollite rehvide seisukorda.
 11. Näidake, kuidas te kontrollite käsipiduri korrasolekut.
 12. Näidake, kuidas te lülitate vihma korral tööle klaasipuhastid.
 13. Näidake, kuidas te pesete vajaduse korral esiklaasi.
 14. Näidake, kuidas te reguleerite auto sõitjateruumi õhutemperatuuri.
 15. Näidake, mida teete juhul, kui auto aknad on kaetud jääga või uduseks tõmbunud.
 16. Näidake, kuidas te lülitate vajaduse korral tööle tagumised udutuled.
 17. Näidake, kuidas te lülitate vajaduse korral tööle kaugtuled.
 18. Näidake, kuidas te veendute helisignaali korrasolekus.
 19. Näidake, kuidas te lülitate tööle tagaklaasi soojenduse.
 20. Näidake, kuidas te lülitate tööle tahavaatepeeglite soojenduse.
 21. Öelge, kui palju kütust on praegu kütusepaagis.
 22. Näidake, kuidas juht veendub, et sõitjad on sõidu alustamiseks valmis.
 23. Näidake, kuidas te reguleerite peatugesid.
 24. Näidake, kuidas on õige turvavööd kasutada.

Eksamiharjutused

Iga sõidukikategooria kohta tuleb sooritada teatud harjutused. Nende tegemiseks on aega 10 minutit, soorituste arv ei ole piiratud. Erandiks on A-kategooria eksam, kus iga harjutuse peale antakse kuni kaks katset ja ajapiirang puudub. BE- ja CE-kategooria eksamitel antakse autorongi koostamiseks ja lahutamiseks täiendavalt aega kuni 10 minutit.

Eksami sõiduosa toimub nii linna piires kui ka maanteel. Eksam kestab vähemalt 35 minutit, rasketehnika eksamid kestavad vähemalt 45 minutit. Selle aja hulka ei arvestata tehnoküsimustele vastamist, harjutuste sooritamist ega eksami sissejuhatust või kokkuvõtet.

Vt eksamiharjutuste kirjeldusi siit.

Eksamiharjutused alates 01.02.2020 (vali kategooria)

Eksami ajal hinnatakse järgmist:

 • Sõiduki käsitsemise oskus
 • Ohutunnetus
 • Liikluses iseseisev toimetulek

Oskustele antakse üldine hinnang. See tähendab, et vigade arvu ei loeta, vaid hinnatakse üldmuljet. Hindamisskaala on järgmine:

 • arvestatud,
 • arvestatud märkustega,
 • mittearvestatud.

Eksamisõidukid

B-kategooria eksam tehakse Opel Astraga. Auto kasutusjuhendiga saab tutvuda siin. See aitab vastata paljudele sõiduki tehnilise seisukorra ja ohutusega seotud küsimustele, mis esitatakse eksami alguses.

Kuidas sooritada eksam esimesel katsel?

Tuleb valmistuda, korrapäraselt harjutada ja mitte õnnele lootma jääda. Auto või mootorratta juhtimine ei ole sama mis jalgrattasõit, mille õpid kord ära ja võid siis ka kümne aasta pärast lihtsalt istuda ja sõita.

Selleks et hoida oma oskusi heal tasemel, tuleb sõita vähemalt tund aega nädalas. Et midagi juurde õppida, tuleb sõita aga vähemalt kaks-kolm tundi nädalas. Kui autokooli ja Transpordiameti eksamite vahele jääb üle kolme kuu ja selle aja jooksul istud rooli taha kõigest kolm korda, on eksami mittesooritamise tõenäosus väga suur.

Tähtis on valida ka hea õpetaja. Kui oled autokoolis kõik teemad ja sõidutunnid läbinud, kuid ei ole veel kordagi maanteele sõitnud või külgparkimist õppinud, siis soovitame tungivalt sõiduõpetajat vahetada.

Eksami mittesooritamise kõige levinumad põhjused on järgmised:

 • tähelepanematus (nt ei pane liiklusmärke tähele);
 • nõrk sõiduki käsitsemise oskus (nt kui sõidad harva);
 • parkimisoskuse puudumine (väga tihti ei osata külgparkimist);
 • maanteesõiduoskuse puudumine (nt vale kiiruse valik või oskamatus kasutada kiirendus- ja aeglustusradasid).

Kuidas valida head autokooli?

Autokooli valikul tuleb pöörata tähelepanu eelkõige õppe kvaliteedile, mitte hinnale. Kehva õpetamistasemega odav autokool läheb sulle lõpuks rohkem maksma. Korduseksami pikkade järjekordade tõttu aga võtab juhiloa saamine kaks korda kauem aega.

Koostasime sobiva autokooli valimiseks spetsiaalse abivahendi – veebilehe valiautokool.ee. Siia on koondatud kogu teave Eesti autokoolide kohta, sh hinnad ja kirjeldus.

Autokoolid, kus antakse soodushinnaga ligipääs Liikluslabi õppematerjalidele, leiad siit.

Kui palju maksavad Transpordiameti eksamid?

Transpordiametis tuleb tasuda riigilõiv juhiloa väljastamise eest ning teooria- ja sõidueksami eest. Kui maksad riigilõivu Transpordiameti büroos, tuleb tasuda 92 eurot, e-teeninduse kaudu tasudes on riigilõivu suurus 86 eurot.

Teooria korduseksami puhul on riigilõiv 26 eurot ja B-kategooria sõidu korduseksami puhul 40 eurot. Täpsemat teavet saab siit.